Politiek - ChristenUnie

« Vorige - Volgende »

Resultaten onderzoek zondagsopenstelling

5 maart 2015 - 09:47  •  ChristenUnie  •  reacties

Resultaten onderzoek zondagsopenstelling

Alphen aan den Rijn -

In totaal zijn 1.600 panelleden uitgenodigd voor de peiling. Hiervan vulden er 857 de vragenlijst in, een respons van 54 procent. Deze respons is voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Om onder- en oververtegenwoordiging te corrigeren zijn de uitkomsten gewogen naar leeftijd, geslacht en kern (gegroepeerd per voormalige gemeente). Naast het Alphenpanel hadden ook andere geïnteresseerden de mogelijkheid om deel te nemen aan deze peiling. Middels een open link op de website van de gemeente kon men de vragenlijst invullen. Van deze mogelijkheid hebben 1.550 mensen gebruik gemaakt. Ook de antwoorden van deze groep respondenten zijn gewogen naar geslacht, leeftijd en kern (gegroepeerd per voormalige gemeente). Als bijlage is een overzicht van de respons per kern opgenomen.

De hoge respons op de open enquête laat aan de ene kant de betrokkenheid van veel inwoners bij het onderwerp zien. Aan de andere kant zijn de uitkomsten minder betrouwbaar dan die van het Alphenpanel. Hiervoor zijn twee redenen:

• Om de open enquête zo toegankelijk mogelijk te maken is er geen controle op persoonlijke gegevens toegepast. Een consequentie hiervan is de mogelijkheid dat respondenten de vragenlijst meerdere keren hebben ingevuld1 .

• De link naar de open enquête wordt door uitgesproken voor- en tegenstanders verspreidt onder bekenden met hetzelfde standpunt. Hierdoor zijn bij de open enquête meer uitgesproken voor- en tegenstanders van de koopzondag zichtbaar dan bij het Alphenpanel. In de nieuwsbrief zijn de resultaten van beide groepen weergegeven. De resultaten van het Alphenpanel gelden als representatief voor de gehele gemeente.

Lees hier verder.

Fotograaf: Josh Walet
ChristenUnie.'
ChristenUnie

Politieke partij