Politiek - ChristenUnie

« Vorige - Volgende »

Zondagsopenstelling Alphen in debat in Raadsvergadering

29 maart 2015 - 13:31  •  ChristenUnie  •  reacties

Zondagsopenstelling Alphen in debat in Raadsvergadering

Alphen aan den Rijn -

De CU heeft samengewerkt met CDA, Nieuw Elan, D'66, SP, Groen Links, SGP en RijnGouweLokaal. De uitslag van de enquête is dat 53% van de Alphense inwoners voor een wekelijkse zondagsopenstelling is. Van die 53% doet nu 45% 1 x per maand boodschappen op zondag en 55 % minder dan 1 x per maand of helemaal niet.

De VOA (Vereniging voor Ondernemingen in Alphen) heeft gezien de diversiteit in zijn achterban niet met een eensluidend voorstel kunnen komen. Dat is de reden dat de VOA voor een totale vrijstelling is gegaan zodat de ondernemers zelf kunnen regelen wie wanneer opengaat. De geschiedenis heeft inmiddels genoegzaam uitgewezen dat dit een utopie is. Ondernemers kunnen onderling moeizaam eenduidige afspraken maken over openingstijden van hun winkels. Als één winkel opengaat voelt de concurrent zich verplicht ook open te gaan. Daarnaast zal het gebrek aan eenduidige afspraken over winkeltijden voor verwarring onder het winkelend publiek zorgen. Onderzoek heeft uitgewezen dat een winkel die op zondag open is de ondernemer alleen geld kost. Personeel moet 200% betaald worden en de omzet is te verwaarlozen. Sterker zou zijn om op zaterdagavond langer open te zijn. Dan kan het winkelend publiek aansluitend uit eten, naar het theater of op familiebezoek en hebben ondernemers meer rust.

90% van de leden van de CU heeft tegen zondagsopenstelling gestemd. 10% gaf aan zondagsopenstelling in deze tijd als een gegeven te zien, m.n. de ondernemers. De fractie is voor de 0-optie vanwege de zondagsrust, sociale aspecten en de 24-uurs economie. Toch zou de CU in kunnen stemmen met de optie om 18 zondagen, dat is inclusief de tweede feestdagen, openstelling op zondag toe te staan.

Het heeft de CU verbaasd dat het CDA voor volledige openstelling is. Het verkiezingsprogramma van het CDA is duidelijk: geen vrijstelling van de zondagsopenstelling. Tijdens de raadsvergadering bleek dat Marjon Verkleij, fractievoorzitter CDA, het verkiezingsprogramma van het CDA niet kent door voor 52 zondagen openstelling te pleiten.

De CU heeft voor een amendement gestemd die waarborgt dat winkels niet eerder dan 13.00 uur open mogen gaan op zondag en tweede feestdagen. De winkels blijven door het aannemen van deze motie ook op eerste Kerstdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag gesloten. Waarom winkels de mogelijkheid moeten krijgen op zondag tot 22.00 uur open te kunnen zijn is de CU een raadsel.

Tot slot, de ChristenUnie ziet ook kansen bij een totale vrijstelling. Daarom heeft de fractie een verzoek bij de Raad van Kerken neergelegd om tijdens de openstelling ook kerken in de centra open te stellen voor publiek, voor een rustmoment, een goed gesprek, gebed e.d. Die vraag is inmiddels voorgelegd aan de besturen van de betreffende kerken.

Fotograaf: Josh Walet
ChristenUnie.'
ChristenUnie

Politieke partij