Politiek - RijnGouweLokaal

« Vorige - Volgende »

Uit de raad van 25 juni 2015

1 juli 2015 - 14:41  •  Ank de Groot  •  reacties

Uit de raad van 25 juni 2015

Alphen aan den Rijn -

Uiteraard had ik van tevoren tezamen met de inbreng van de commissieleden en steunfractieleden de algemene beschouwingen namens RijnGouweLokaal gemaakt. Ik heb deze helaas niet in de raad zelf kunnen houden. De vergadering was al om 19.00 uur begonnen en mijn rug gaf het om 22.00 uur echt helemaal op ondanks de pijnstillers. Lastig om dan alleen in de raad te zitten. Toch meen ik dat het goed is om deze algemene beschouwingen wel te publiceren want het geeft namelijk de mening van RijnGouweLokaal weer op het gevoerde beleid in onze gemeente. En ik zal er uiteraard voor pleiten om voortaan eerst met het belangrijkste agendapunt van de avond te beginnen.

In die raadsvergadering gebeurde overigens meer. Ik had in overleg met de PvdA en GroenLinks een motie voorbereid om tot een betere actieve informatieplicht van het college te komen. Deze plicht is wettelijk vastgelegd maar hoe die plicht uitgevoerd moet worden, is lang niet altijd duidelijk. Te vaak moeten raadsleden zaken in de krant lezen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan plannen rond het Nutsgebouw en Rijnhaven. Het college had niet eens veel moeite met de inhoud van de motie maar wel met mijn toelichting. Men voelde dat als wantrouwen. Als dat inderdaad zo was geweest, had ik uiteraard een motie van wantrouwen ingediend. De motie werd gesteund door PvdA, GroenLinks (deze partijen dienden de motie mee in), SP en Beter Alphen. D66 trok de steun voor de motie in omdat mijn toelichting niet in goede aarde viel. Al met al een gemiste kans voor raadsleden om hun eigen positie ten opzichte van het college te versterken.

Ook andere moties van de oppositie haalden het niet, zoals een door ons samen met GroenLinks voorbereide motie over het monumentenbeleid en een in stellen raadswerkgroep voor dit monumentenbeleid. Twee moties haalden het wel: een mede door ons ingediende motie over de huisvesting van de bibliotheek, teneinde er voor te zorgen dat ook in de kernen een behoorlijke bibliotheekvoorziening blijft bestaan, alsmede een door de PvdA opgestelde en door ons mede ingediende motie over het steunen van vrijwilligers en het instellen van een vrijwilligersprijs. De door de SGP opgestelde en door ons mede ingediende motie om de precariorechten terug te betalen aan de inwoners haalde het ook niet.

RijnGouweLokaal heeft tegen de bibliotheekvisie van het college gestemd omdat we die echt te mager en te beperkt vinden. Het gaat namelijk niet om een visie maar om een bezuiniging van € 200.000,00.

We zijn wel akkoord gegaan – zij het aarzelend – met de startnotitie Economisch Beleidsplan. Er gaat veel geld naar toe - € 1 miljoen per jaar – en de vraag is of het echt wat gaat opleveren. Aan de andere kant, we kunnen niet wegkijken van de vele werklozen (ook in Alphen) en we zullen moeten proberen Alphen sterker te maken. Wel zullen wij zeer kritisch de ontwikkelingen volgen om zo nodig bij te kunnen sturen. Cofinanciering lijkt een toverwoord. We zullen zien!

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Fotograaf: Josh Walet
Rijn Gouwe Lokaal.'
Rijn Gouwe Lokaal

Politieke partij