Politiek - RijnGouweLokaal

« Vorige - Volgende »

Algemene Beschouwingen 2015

2 juli 2015 - 14:42  •  Ank de Groot  •  reacties

Algemene Beschouwingen 2015

Alphen aan den Rijn -

De crisis is over en het gaat goed in Nederland. Het kabinet strooit met miljarden en ook in Alphen aan den Rijn houden we geld over. Fantastisch allemaal. Nou ja, niet voor iedereen natuurlijk. Mensen die in de bijstand zitten, worden labbekakken genoemd, ouderen gaan niet meeprofiteren van iets extra’s en als je hulp nodig hebt of chronisch ziek bent, heb je zowel landelijk als plaatselijk pech gehad. En een kwart van Nederland kan niet op vakantie omdat ze met moeite de touwtjes aan elkaar kunnen knopen.

Dit geldt dus voor Nederland maar vanavond met name ook voor Alphen aan den Rijn. Want juist in onze eigen gemeente zouden we dat verschil kunnen en moeten maken.

We hebben onze mond vol over nieuw en anders maar betekent dat eigenlijk niet gewoon verschraling en slechter. Immers, er is sprake van een taakstellende bezuiniging op het geheel van welzijn, cultuur en sport, juist die zaken die een samenleving meer maken dan een verzameling individuen. Ook als we nu kritisch naar de voorliggende kadernota kijken gaat er heel veel geld naar economisch beleidsplan waar ik net als iets over heb gezegd. Dat mag best een miljoen per jaar kosten en volgend jaar zelfs nog € 500.000,00 meer. Dit zou fantastisch veel geld zijn om gedeeltelijk in te zetten voor werkgelegenheid in de sociale sector, om zo te tonen dat wij de Alphenaren die ondersteuning nodig hebben, gewoon helpen.

Schokkend is ook de meicirculaire waaruit blijkt dat de bezuinigingen op de jeugdzorg alleen maar zullen toenemen. Natuurlijk, dat is landelijk beleid en dat neem ik de PvdA en de VVD hoogst kwalijk. Veel jongeren lijken extra in de knel te raken. Dat was gisteren uitgebreid n het AD te lezen. Wij zouden dit soort bezuinigingen in Alphen ongedaan kunnen maken door minder te besteden aan andere zaken. Waarom zoveel geld naar de plannen rond de openbare ruimte. Plannen die wij financieren uit de precariorechten. Een nieuwe melkkoe is namelijk gevonden. De burgers wordt beloofd dat er geen verhogingen komen en als de brief van Oasen dan bij iedereen op de mat valt, stelt het college dat het hier gaat om een indirecte verhoging. Leuke verhoging die voorlopig meer dan 3 miljoen structureel gaat opbrengen. En als je dat geld dan eens aan mensen zou besteden in plaats van aan de openbare ruimte, ja zelfs als zou je de helft daarvan aan mensen besteden, dan laat je zien dat het je ernst is met de sociale agenda. Dan zou ik er in het alleruiterste geval nog wel mee kunnen leven. Want het probleem bij dit alles is dat het college stelt dat de mogelijke negatieve gevolgen van het verdeelprogramma binnen programma 1 moeten/kunnen worden opgevangen. Wat houdt dat in? Nog minder thuiszorg? Nog minder hulpmiddelen? Nog minder jeugdzorg?

Er mag dus heel veel geld naar openbare ruimte gaan. Dat mag wat ons betreft heel veel minder. Wij zetten dat geld liever in voor andere zaken, zoals de Streekmuziekschool, de bibliotheek, buurt- en sportverenigingen en wij kiezen voor een ruim zwembadaanbod. Die discussies moeten namelijk allemaal nog gevoerd worden. Bij het Economisch Beleidsplan hebben we het over werkgelegenheid maar we vergeten dat Sportspectrum 110 mensen in dienst heeft, waarvan het maar de vraag is hoeveel er blijven. Dat zelfde geldt voor de bibliotheek of het theater. Het had dit college gesierd om ook kritisch naar de andere programma’s te kijken en met een meer evenwichtig voorstel te komen, waar ook de sociale en maatschappelijke agenda van kan profiteren.

Het college is trots op een overschot van € 2.6 miljoen. Wij niet. Wij hadden graag gezien dat de maatschappelijke onrust in Alphen minder zou zijn, mensen behoorlijke zorg krijgen, de bibliotheek een behoorlijk onderkomen heeft, de Streekmuziekschool gewoon muziek kan blijven maken in haar gebouw, sportverenigingen zich niet het hoofd moeten breken hoe het verder moet. Het lijkt wel of Alphen uit twee werelden bestaat. Een wereld waarin alles prima gaat, men elkaar de bal toespeelt en met elkaar een glas drinkt en een wereld waar het knokken is om zorg die men nodig heeft, werkloosheid door de nodige faillissementen ook in Alphen aan den Rijn, een toenemend aantal klanten bij de Voedselbank. Die kloof moeten we proberen te dichten in Alphen aan den Rijn. Dat doen we in de eerste plaats om te zorgen dat het sociaal domein die financiële middelen krijgt die daarvoor nodig zijn, ook al zal dat inhouden dat we op andere gebieden minder geld te besteden hebben. Die keuze mis ik in deze kadernota. Ik roep het college op bij de voorbereiding van de begroting hier nog eens zeer kritisch naar te kijken.

Mijn keuze om het vanavond over het sociaal domein te hebben, komt allereerst door ons meldpunt, waar we schrijnende gevallen horen.

Ik werd in deze keuze bevestigd door een noodkreet die een Alphense inwoonster eergisteren op Facebook plaatste: ook bezuinigen ze op chronische zieken door geen invalidekaart meer af te geven omdat mensen er buitenaf te goed uitzien, dus ook de scootmobiel gaat foetsie. Van mijn laatste centjes koop ik echte geraniums om er achter te zitten en weg te kwijnen. Dit verhaal eindigt met: “En ik bid en hoop dat dit gedoe met bezuinigen snel over is en dat alles weer naar het oude mag, Want dit is geen lever meer dit is HEL”.

Voorzitter, in deze kadernota worden keuzes gemaakt die niet de keuzes van RijnGouweLokaal zijn.

Ank de Groot-Slagter

Fotograaf: Josh Walet
Rijn Gouwe Lokaal.'
Rijn Gouwe Lokaal

Politieke partij