Politiek

« Vorige - Volgende »

Hoe denkt de politiek over vluchtelingen in Alphen?

15 oktober 2015 - 12:21  •  reacties

Hoe denkt de politiek over vluchtelingen in Alphen?

Alphen aan den Rijn -

Maar wat vinden de Alphense politieke partijen hier eigenlijk van? Wij vroegen een aantal partijen naar hun mening.

D66 - Richard Middelraad
"D66 heeft in een eerdere raadsvergadering aangegeven dat zij vinden dat een gemeente van ruim 100.000 inwoners zijn verantwoordelijkheid moet nemen om het tekort aan opvangplaatsen te helpen oplossen," zegt Middelraad. Hij gaat er vanuit dat alle betrokkenen er het beste van maken en elkaar steunen zoals je in zo'n situatie zelf ook gesteund zou willen worden. "Het zal dus niet verbazen dat wij zullen instemmen met het voorstel", aldus Middelraad.

Nieuw Elan - André de Jeu
"Er is geen vluchteling die met plezier hierheen komt. Maar er is een probleem en dat moeten we oplossen", zegt de Jeu. Nieuw Elan is van mening dat we het vluchtelingenprobleem niet de rug toe mogen keren. "Ook al gaat het misschien niet van harte, er moet gezamelijk gezocht worden naar een beheersbare oplossing. Nieuw Elan zal in de raad nog wel een aantal vragen gaan stellen, want we willen niet aan het einde voor verrassingen komen te staan."

Voor Nieuw Elan is het belangrijk de angst bij de burgers weg te nemen. Er moet realistisch naar de zaken gekeken worden. "Je moet nu niet gaan beweren dat er een plunderende, verkrachtende meute naar Nederland komt", aldus de Jeu.

BeterAlphen - Wil Verschuur
"
Beter Alphen is absoluut TEGEN. In zo'n korte tijd dit de inwoners letterlijk, door de strot duwen, getuigd niet van democratie!" aldus Verschuur.

ChristenUnie - Matthijs Kortleven
"Vorige maand heeft de ChristenUnie het initiatief genomen om te onderzoeken of er mogelijkheden in Alphen aan den Rijn zijn voor vluchtelingenopvang," zegt Kortleven. In de raad van 24 september heeft de raad het college verzocht de mogelijkheden te onderzoeken. "Alleen Beter Alphen heeft toen tegen gestemd," aldus Kortleven. "Zijn er dan geen beren op de weg? Ongetwijfeld, maar onze eerste plicht is deze mensen op te vangen en niet, letterlijk, in de kou te laten staan."

GroenLinks - René Driesen
"De vluchtelingen zijn er, dat is een feit", zegt Driesen. "Het is niet de bedoeling om ze allemaal binnen één gemeente te verzamelen. Iedere gemeente moet zijn verantwoording nemen. Voor een half jaar is het te overzien, maar GroenLinks gaat in de raad nog wel vragen stellen." De vragen van GroenLinks zullen zich onder andere richten op hoe hard de gemeente zich gaat houden aan de maximale duur van het verblijf van de vluchtelingen.

De overige partijen hebben niet gereageerd of willen niet reageren. 

Fotograaf: Josh Walet