Politiek - ChristenUnie

« Vorige - Volgende »

Vooruitblik 2016

13 januari 2016 - 16:03  •  reacties

Vooruitblik 2016

Alphen aan den Rijn -

Jeugdzorg om trots op te zijn
Nu ook Jeugdzorg de zorg van de gemeente is geworden is ook hier de inzet om dat zo goed mogelijk geregeld te hebben. Ook hier geldt meer verantwoordelijkheid bij de inwoners. Als dat om wat voor reden niet lukt of die verantwoordelijkheid niet genomen kan worden horen wij dat graag. Dan wordt gekeken welke oplossing het beste past in die situatie. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Alphen ook op het gebied van de Jeugdzorg koploper zal zijn zoals Alphen koploper is in het hele sociaal domein. Daar mogen we best trots op zijn!

SWA
De ontwikkelingen van de SWA baart ons zorgen. Daar worden de resultaten niet gehaald die wel werden verwacht. Daar komen we in 2016 zeker over te spreken.

Rapport kraanongeval Julianabrug
Rond de zomer wordt een rapport verwacht waarin de Onderzoeksraad voor de Veiligheid het kraanongeval Julianabrug bespreekt. Wij verwachten hier discussie over.

Statushouders
Een groot punt is de opvang van statushouders. Statushouders hebben recht op woonruimte. Tot nu toe kan Alphen aan zijn verplichting voldoen. Om de verwachtte groei van statushouders en andere mensen die urgent een woning nodig hebben op te vangen, moet voortvarend en creatief gezocht worden naar extra woonruimte om spanning op de sociale huurmarkt te voorkomen. Ondanks dat we weten dat met de vluchtelingen ook mensen meekomen met andere bedoelingen, zijn wij van mening dat vluchtelingen moeten worden opgevangen. Als blijkt dat er zijn die zich misdragen dan zal daar tegen opgetreden worden.

Fotograaf: Josh Walet
ChristenUnie.'
ChristenUnie

Politieke partij