Politiek - SP

« Vorige - Volgende »

Terugbrengen aantal stembureaus slecht signaal naar inwoners

19 februari 2016 - 09:49  •  Harre van der Nat  •  reacties

Terugbrengen aantal stembureaus slecht signaal naar inwoners

Alphen aan den Rijn - De gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten om het aantal stembureaus voor het aankomende referendum, terug te brengen van 61 naar 55 stembureaus (dat is bijna 10%). Hiermee wordt de democratie onrecht aan gedaan en het stemrecht afgedaan als onbelangrijk. Om het referendum geldig te verklaren, is het namelijk van wezenlijk belang dat 30% van de kiesgerechtigden gaat stemmen. Door het terugdringen van het aantal stembureaus, komt het behalen van de kiesdrempel in het geding. De SP maakt hier tegen bezwaar en heeft om opheldering gevraagd tijdens de afgelopen raadsvergadering van 18 februari. Waarom is het referendum zo belangrijk? Op 6 april is het referendum over het verdrag van de EU met Oekraïne. De SP is geen voorstander van dit verdrag. Het verdrag kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben voor Oekraïne, de EU en Nederland. Niet alleen zorgt dit verdrag voor veel spanningen onder de Oekraïense bevolking. Het land wordt gedwongen om alle marktregels van de Europese Unie over te nemen, wat het land doelwit zal maken van multinationals. Zij zijn de daadwerkelijke aanjagers van het associatieverdrag er ligt voor hen een markt open van zo’n 35 miljoen inwoners. Gevolg zal zijn meer marktwerking en openstelling van de Nederlandse arbeidsmarkt voor werknemers uit de Oekraïne. Dat zal leiden tot ontslagen en werkloosheid in Nederland. En uitbuiting van goedkope arbeidskrachten uit Oekraïne. SP raadslid Harre van der Nat ‘We hebben eerder gezien dat bijvoorbeeld chauffeurs uit de Baltische staten, Polen en Bulgarije goedkope krachten bleken voor Nederlandse vervoersbedrijven met als resultaat dat steeds meer Nederlandse chauffeurs werkloos thuis zitten en buitenlandse chauffeurs door deze bedrijven worden ingehuurd. Die zijn veel goedkoper omdat zij zich hebben te houden aan de cao afspraken uit eigen land. Daarnaast is Oekraïne een van de meest corrupte landen ter wereld (130ste van de 160 landen volgens de Corruption Perceptions Index) Die corruptie zal ten koste gaan van de EU, maar ook van Nederland. Niet alleen worden er de mensenrechten in grote mate geschonden ook zijn het de oliebaronnen (oligarchen) die hun eigen politieke partijen kunnen kopen en massaal boven de wet leven. Dit terwijl de armoede in Oekraïne schrikbarend toeneemt. Kortom: Oekraïne is niet klaar voor een verdrag met de EU

Fotograaf: Josh Walet
SP.'
SP

Politieke partij