Politiek - SP

« Vorige - Volgende »

SP tegen de invoering van diftar

18 mei 2016 - 21:43  •  Bert Lekx  •  reacties

SP tegen de invoering van diftar

Alphen aan den Rijn -

Ook vinden met name gehandicapten dat een maximale inhoud van 60 liter per keer voor hen niet aan de orde kan zijn. Het veelal per rolstoel of rollator vervoeren van een zak ad. 30 liter lijkt het meest haalbare, maar verdubbelen de kosten hierdoor. De wethouder heeft wel toegezegd een 'kleine' opening voor 30 literzakken te willen onderzoeken.

Net als de meeste fracties wordt gevonden dat het huidige voorgestelde systeem als een straf wordt ervaren, en juist een beloningssysteem de juiste prikkel geeft om afval zo maximaal als mogelijk is te scheiden.
Een systeem waarbij een pasje moet worden 'opgeladen' bij een laadpunt ten behoeve van een tegoed is veel te ingewikkeld voor velen.

Terecht bestaat een zorg onder de bevolking dat het dumpen van afval, naast de ondergrondse containers, of elders een vlucht zal gaan nemen. De wethouder bevestigt dat dit na de invoering enige tijd gaat plaatsvinden, maar hoopt door de inzet van zgn. A-Teams dit beheersbaar te houden. Dit klonk niet echt overtuigend.

Volstrekt onduidelijk is het feit hoe bewoners van appartementen, flatwoningen etc. hun afval kunnen scheiden. Zij hebben geen erf waarop containers kunnen worden geplaatst, en kan het binnen de woning scheiden van afval, om wille van de hygiene, niet aan de orde zijn.

Duidelijk is ook dat de invoering van diftar in een reeks gemeenten als weer tot een einde is gekomen, c.q. dat gemeenten de invoering, gezien de ervaringen elders, zelfs niet overweegt.

De SP fractie is hoe dan ook mordicus tegen de invoeren van diftar, en mocht een meerderheid van de raad dan uiteindelijk toch anders beslissen de invoering plaatsvindt na een proefperiode, en het duidelijk in beeld brengen van ongewenste c.q.probleemsituaties, en het bieden van een adequate oplossing hiervoor.

Fotograaf: Josh Walet
SP.'
SP

Politieke partij