Politiek - ChristenUnie

« Vorige - Volgende »

Nieuwsbrief ChristenUnie Alphen aan den Rijn - mei 2016

9 juni 2016 - 14:47  •  ChristenUnie  •  reacties

Nieuwsbrief ChristenUnie Alphen aan den Rijn - mei 2016

Alphen aan den Rijn -

Samenloop voor Hoop
Op zaterdag 28 mei werd de Samenloop voor Hoop in Park Rijnstroom georganiseerd. Doel van het evenement is geld in te zamelen voor kankerbestrijding. De ChristenUniefractie en –wethouder hebben meegelopen in het team van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het was opnieuw indrukwekkend. Veel deelnemers hebben de ziekte gehad en zijn inmiddels ‘schoon’ verklaard. Sommigen hebben iemand gekend die eraan is overleden. Heel Alphen komt in die 24-uurs-wandeling bij elkaar om te beleven, te gedenken, verhalen en ervaringen uit te wisselen en gelouterd weer naar huis te gaan. De opbrengst van de 72 deelnemende teams samen was €135.850,-.Terugblik: Samenloop voor Hoop

Water in Alphen nuttiger gebruiken
Het College heeft een nota geschreven om meer gebruik te maken van het aanwezige water in Alphen aan den Rijn voor waterrecreatie, zoals meer mogelijkheden om te varen. In deze nota worden drie scenario’s uitgewerkt: 

1. Niets doen (verdwijnen)
2. Behouden
3. Uitbreiden

De ChristenUnie is voorstander voor het behouden van wat er is en zorgvuldig kijken naar de kansen die zich voordoen. Bij het beoordelen van die kansen moet gekeken worden naar het draagvlak en de gevolgen voor de omgeving. De kosten moeten in verhouding staan met de resultaten, geen dure ingrepen voor een enkele toerist. In het Greenport gebied moet de bedrijfsvoering van de boomkwekerij bedrijven voorop staan en mogen deze bedrijven niet onevenredig gehinderd worden door waterrecreatie. Om dit te borgen heeft de ChristenUnie met een aantal partijen een amendement ingediend, aan de hand waarvan dit besloten is.

Bruggen Gouwepolder Boskoop
Een van de uitwerkingen van de “Visie op Water” was het aanleggen van twee ophaalbruggen in plaats van twee duikers in het boomkwekerij gebied de Gouwepolder Boskoop. De ChristenUnie vond de onderbouwing van het nut van twee bruggen onvoldoende. In het voorstel werd niet duidelijk door wie en hoe vaak de bruggen gebruikt zouden worden. Tijdens de inspraak bleek dat er ook weinig draagvlak was voor twee bruggen. Met andere politieke partijen is er een amendement opgesteld om de tweede brug te laten vervallen en de meerwaarde en het draagvlak van de andere brug te verder te onderzoeken.

Een volk dat in duisternis woont (ND-column Gert-Jan Segers)
Ik ben een boek aan het schrijven. Het is een zoektocht langs de breuklijnen in onze samenleving. Die tussen ouderen zonder baan en jongeren zonder vast contract. Tussen niet-gelovigen die bang zijn voor religieuze fanatici, en gelovigen die een seculiere meerderheid vrezen. Tussen winnaars en verliezers, tussen supporters van Sylvana Simons en die van Ebru Umar. Het is ook een zoektocht naar plaatsen van hoop. Hoop die ons laat zien dat het niet hoeft te blijven zoals het nu is. Lees verder

Fotograaf: Josh Walet
ChristenUnie.'
ChristenUnie

Politieke partij