Politiek

« Vorige - Volgende »

'Bereikbaarheid van de zorg, uitdaging voor politiek'

6 februari 2017 - 06:21  •  De Alphense Talkshow  •  reacties

Bereikbaarheid van de zorg, uitdaging voor politiek

Alphen aan den Rijn - Birgitta Weimar benadrukte de positieve ontwikkelingen in de zorg, ondanks dat de budgetten soms beperkt zijn. Ook Sita Tjepkema herkende deze ontwikkelingen, maar voegde daar wel aan toe dat er steeds zwaardere indicaties nodig zijn om voor goede zorg in aanmerking te komen. Myla Barendregt gaf aan dat de bezuinigingen in de GGZ er toe hebben geleid, dat mensen vaak maar heel kort opgenomen kunnen worden, waardoor ze snel weer thuis zijn, zonder voldoende begeleiding. Over één ding waren ze het alle drie in ieder geval eens: mensen die zorg nodig hebben, hebben behoefte aan vaste mensen die deze zorg bieden.

Vorenkamp, voelde zich als oud verpleegkundige sterk verbonden met het onderwerp en gaf aan welke ontwikkelingen er vanuit de politiek gaande zijn. Zij erkende dat er nieuwe impulsen nodig zijn, maar dat verbeteringen niet altijd met geld opgelost hoeven te worden. De veranderingen in de zorg zoals de participatiewet zijn volgens haar in Alphen goed opgepakt, maar hebben door de fusie wel vertraging opgelopen. Gevolg is dat mensen langer thuisblijven met soms nog incomplete zorg. Zij benadrukte ook dat zorgverleners de politiek actief moeten benaderen als er zaken niet op orde zijn. Ze vond het jammer dat wethouder Han de Jager er niet bij was, hij heeft immers in het verleden mensen regelmatig opgeroepen om juist contact te zoeken. Nieuwe initiatieven zoals TOM in de Buurt werken nog onvoldoende en daarbij ligt er een regie taak voor de politiek. "Het is goed dat er weer verkiezingen aankomen, dat kan voor een nieuwe impuls zorgen", aldus Vorenkamp.

'Zorg moet verbeteren'
Voor allen was het duidelijk dat samenwerking tussen instanties, instellingen en de politiek heel belangrijk is om de zorg te verbeteren en toegankelijker te maken. Werkbezoeken aan instellingen zoals Driehoorne en Oudshoorn kunnen daarbij een grote rol spelen. Zowel Weimar als Tjepkema gaven graag voorbeelden van mooie initiatieven die er de laatste jaren genomen zijn om het leven van ouderen zinvoller en aangenamer te maken.

Na de pauze werd verder gesproken over de mensen die buiten de boot (dreigen te) vallen. Dit zijn voornamelijk mensen waarvan de problematiek net niet ernstig genoeg is of waar de zorg geen gepaste hulp voor heeft. De grote veranderingen in de GGZ en de verkorting van de behandelingstrajecten hebben voor veel onrust gezorgd bij cliënten, die vaak juist rust nodig hebben. Daarnaast gaven alle sprekers aan zich af te vragen hoeveel mensen de weg naar de zorg niet kunnen vinden. Vanuit de zaal werd dit ook aangegeven. 

Daarnaast werd er opgeroepen om gemixt te bouwen voor ouderen, zodat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten en het ook nog betaalbaar blijft. De zorgverleners hadden hier wel belangstelling voor, maar dit vraagt ook regie van de gemeente. Weimar sloot de talkshow af met een groot compliment aan alle medewerkers in de zorg en dat werd door de andere sprekers en het publiek van harte ondersteund in de vorm van applaus.

Fotograaf: Josh Walet