Politiek

« Vorige - Volgende »

Raadsleden zien uitbreiding van de stad wel zitten

22 juni 2017 - 16:01  •  reacties

Raadsleden zien uitbreiding van de stad wel zitten

Alphen aan den Rijn - Uit de reacties tijdens en na de informatiemarkt over nieuwe woningbouwlocaties voor de stad Alphen aan den Rijn blijkt dat veel raadsleden de visie van KuiperCompagnons 'verrassend' en een 'eyeopener' vinden. Gijs van den Boomen beantwoordt na de presentatie veel praktische vragen.

Wat gaat het kosten?
Naar aanleiding van kritische vragen van onder meer Jos Ensing (CDA), Jan de Groot (RGL) en Henk Goes (PvdA) legt Van den Boomen uit dat er door de uitbreiding van de stad juist meer natuur, meer groen en meer water ontstaat. "Het landschap wordt ook minder agrarisch en meer recreatief. De uitbreiding door het benutten van overgangen tussen woongebied en agrarisch gebied kan niet op de klassieke manier worden gefinancierd. Er moet dan ook anders over kosten en baten worden nagedacht, want er spelen meer dan de gebruikelijke factoren mee."
Woningbouw in zo’n waterrijk en groen gebied heeft de schijn dat woningen meteen heel duur worden. "Dat zal op sommige locaties ook zo zijn. Maar juist vlakbij de stad en langs de wegen kan ook compacter worden gebouwd. Daar is plaats voor sociale woningbouw. We moeten wel bouwen voor iedereen."

Moet dat meteen zo groot?
De visie van KuipersCompagnons gaat uit van circa 10.000 nieuwe woningen. Dirk Kuiper (GroenLinks) vraagt zich af of dat niet een tandje minder kan. En dat kan. "Als er minder vraag is, ga je bijstellen. Dat kan over tien, twintig of vijftig jaar. De vraag is: waar ga je beginnen?"

Meer water
Een diffuse uitbreiding aan drie kanten maakt de overgang tussen stad en platteland veel geleidelijker. Het maakt ook dat er gewoond kan worden tussen groen en water én dat agrarische ondernemers meer kansen krijgen op alternatieve inkomsten. Er ontstaat ook een goede mogelijkheid om door de aanleg van waterrijke gebieden de aansluiting naar de plassengebieden in het Groene Hart te verbeteren. "We moeten wat minder ideologisch redeneren en wat relaxter omgaan met de mogelijkheden. Het gaat ook om de identiteit van de stad: wie wil je zijn? En, we moeten in de toekomst anders omgaan met water."
Een bijkomend voordeel is dat deze wateren meteen dienen als waterberging. Meer waterberging is noodzakelijk, omdat er de komende jaren steeds meer en vaker veel rivierwater in korte tijd verwerkt moet worden. Daar komt bij de het zeewater ook steeds verder landinwaarts opschuift. De visie gaat in principe uit van een kweldergebied, zoals de rivierdelta - waar het Groene Hart deel van uitmaakt - van nature ook is.

Vervolg
Dat in de gepresenteerde visie de dorpen niet zijn meegenomen, ligt aan de opdracht. Nog tijdens de bijeenkomst besluit wethouder Gerard van As dat er een vervolgopdracht komt, zodat er na de zomer een visie ligt voor de hele gemeente. Deze wordt dan in een commissievergadering besproken, zodat de politieke fracties in gesprek kunnen gaan over de visie. 

Fotograaf: Eveline Verhoeve