Politiek - SP

« Vorige - Volgende »

De Alphense referendum vrees

13 november 2017 - 20:10  •  Iris van de Kolk  •  reacties

De Alphense referendum vrees

Alphen aan den Rijn - Je kunt wel van mening zijn dat je omdat je gekozen bent je vier jaar lang de plicht hebt om beslissingen te nemen, maar het kan zijn dat de actualiteit er om vraagt dat je je toch wendt of richt tot de inwoners. Zeker als ze er zelf om vragen. Wat de SP betreft hoort bij die verantwoordelijkheid ook dat je een proces van geven en nemen toestaat. Want dat de kiezer jou kiest betekent nog niet dat zij in de toekomst kan kijken. Soms gebeuren er dingen in de samenleving die vragen om een principiële afweging die uitkomt op een nieuw ja/nee antwoord. Dat is het moment waarop de inwoner zich wederom moet kunnen uitspreken. Vanwaar toch de tussentijdse angst om de mening van de kiezer te wegen? Ook zij is in staat om genuanceerde afwegingen te maken anders zou de samenleving allang zijn ingestort.

Helaas denken een aantal partijen in de Alphense politiek daar anders over. Vooral het CDA, de VVD, de SGP en de PvdA zijn in principe geen voorstander van het referendum en zien het liefst dat er geen referenda plaatsvinden. Zij geven in meer of mindere woorden aan dat de raad het heus wel zelf af kan en dat het alleen mag als de democratie op sterven ligt bij wijze van spreken. En zelf het initiatief nemen als raad om een principieel vraagstuk bij de inwoners te leggen middels een raadplegend referendum is al helemaal uit den boze. Het enige wat ze wel willen doen is de aanvraag van een referendum iets minder onmogelijk maken. Nu vindt de SP ook dat je niet lukraak referenda moet organiseren over elk onderwerp, maar je inwoners zo wantrouwen dat je hun principes eigenlijk niet wil aanhoren en ten uitvoer wil brengen getuigt van weinig vertrouwen en respect.

Daarnaast is er nog een punt waar ik als volksvertegenwoordiger echt niet bij kan. En dat is het feit dat op het moment dat de Alphense samenleving zich heeft uitgesproken en we de magische opkomstgrens, de gebruikelijke referendumdrempel, niet halen het hele referendum er dan maar niet toe doet. Dat betekent dat de mening van onze inwoners zo weer de prullenbak in kan. Dus een referendum over een onderwerp dat één van de kernen direct treft kun je bijvoorbeeld wel vergeten. Leuk dat soort democratie op basis van procenten, getallen en wantrouwen, maar dat is moreel onverklaarbaar en wat de SP betreft compleet onwenselijk. In februari bij de behandeling van het raadsvoorstel voor een vernieuwde referendumverordening zullen wij ons dan ook hard maken hiertegen. Want de democratie, die is van ons allemaal, gekozen of niet.

- Iris van de Kolk,
Raadcommissielid en voorzitter SP Alphen a/d Rijn

Fotograaf: Josh Walet
SP.'
SP

Politieke partij