Politiek - D66

« Vorige - Volgende »

D66: 'Experimenteer met wijk- en buurtreferenda'

2 december 2017 - 10:56  •  D66  •  reacties

D66: Experimenteer met wijk- en buurtreferenda

Alphen aan den Rijn - Een referendum is met name zinvol wanneer het een helder en duidelijk besluit betreft en moet gehouden worden onder de direct belanghebbenden. Uiteindelijk blijven de (gekozen) politici en bestuurders verantwoordelijk voor de besluiten, tenzij dit bewust aan burgers wordt overgelaten middels een referendum.

D66 wil de inwoners van Alphen aan den Rijn betrekken bij de besluitvorming en initiatieven ondersteunen. Omdat ieder besluit anders is, moet ook de wijze waarop inwoners bij het besluit worden betrokken aansluiten bij de specifieke situatie. De betrokkenheid kan hierbij uiteenlopen van actief geïnformeerd worden tot aan het daadwerkelijk besluiten (via referenda). De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om duidelijk te communiceren over de mate waarin participatie mogelijk is en waarom. Op die manier worden teleurstellingen voorkomen. Verder is het van belang dat participeren laagdrempelig is: iedereen moet kunnen meedoen!

Beslis niet over, maar met de inwoner
De gemeente moet er ook voor waken dat alleen de belangen van de mondige burger of belangenverenigingen worden behartigd. Toets of de mensen die participeren representatief zijn en betrek actief de ondervertegenwoordigde groepen.

Voor D66 is alleen het inspreken in de gemeenteraad onvoldoende. De nadruk moet liggen op het gesprek met (groepen) inwoners om hun ideeën mee te nemen en begrip te krijgen voor de genomen besluiten. Bij nieuw te vormen beleid geldt dat het niet alleen over de inwoners moet gaan, maar ook van de inwoners is. Beslis niet over de inwoner, maar met de inwoner. D66 Alphen aan den Rijn wil dan ook dat het college van B en W een periodiek inwonersspreekuur gaat invoeren, waar inwoners terecht kunnen met hun ideeën, problemen en andere onderwerpen.

 

Fotograaf: Josh Walet
Tags: d66
D66.'
D66

Politieke partij