Politiek

« Vorige - Volgende »

De Alphense Talkshow over de huisartsenpost

11 december 2017 - 06:42  •  Korsjan Punt  •  reacties

De Alphense Talkshow over de huisartsenpost

Alphen aan den Rijn - Aan tafel spraken 4 direct betrokkenen in de discussie met elkaar: Ruud Gebel, (huisarts te Alphen aan den Rijn en voorzitter SHR (Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland)); Han de Jager, (wethouder Zorg en Welzijn, Alphen aan den Rijn (CDA)); Jan Kroes, (divisiemanager zorg bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid) en Gerard Harmes, (voorzitter Basisziekenhuis Moet). 

Voor de pauze ging het over actuele berichtgeving. De koppen zoals die in de krant zijn verschenen zijn tendentieus zegt Gebel. Hem wordt gelegenheid gegeven om de plannen zoals die bestaan rond de HAP toe te lichten. Harmes geeft aan de nachtapotheek 4 jaar geleden is gesloten en pleit juist voor een stap vooruit met het ziekenhuis door extra voorzieningen zoals bijvoorbeeld radiodiagnostiek toe te voegen. De rol van de zorgverzekeraar in het hele verhaal is bescheiden zegt Kroes. De dokter bepaald als eerste wat goede en verantwoorde zorg is zegt hij. De Jager zegt dat de vele vragen die bij de bewoners van Alphen aan den Rijn e.o. leven onvoldoende zijn beantwoord. Gebel noemt dat er nu gemiddeld 3 nachtelijke consulten per nacht zijn op de spoedpost, cijfers die Harmes betwist. Daarvoor zijn 2 extra personeelsleden noodzakelijk. Het plan van de SHR is om dezelfde kwaliteit van zorg te leveren als nu, alleen dan doelmatiger. De kwaliteit van de huidige spoedzorg blijft gehandhaafd zegt Gebel. Alleen wordt de spoedzorg anders ingericht. De dienstdoende arts rijdt visite als dit noodzakelijk is. En de huidige 3 huidige consults per nacht worden anders verdeeld.

Uit de zaal wordt bezorgd gereageerd dat de huidige berichtgeving (sluiting van de post in 2018) vooral voor ouderen een verslechtering betekent. Ook wordt de spoedzorg zoals die in Duitsland is georganiseerd met de Nederlandse situatie vergeleken. Kroes zegt dat 7 x 24 uur maximale (trauma)zorg geboden wordt in het LUMC. Han de Jager zegt dat het vooral een communicatieprobleem is, waarbij veel onduidelijk is en blijft rond de huidige berichtgeving. Hij benadrukt dat de huidige zorg in de gemeente up-to-date is, maar daar waar die beter kan, zal de zorg ook beter moeten. De communicatie naar de bevolking moet beter is zijn pleidooi. Kroes antwoordt en zegt dat het geen kwestie van geld is, het is historisch zo georganiseerd en gegroeid. Het gaat om het kunnen bieden van brede, specialistische en kwalitatief hoogstaande zorg. Dat moet leidend zijn. Meer handelingen door de huisarts leidt tot betere zorg, daar zijn de dokters het zelf over eens zegt Kroes.

Na de pauze wordt er aandacht besteed aan de alternatieven voor de inrichting van de spoedzorg. Op antwoord op een vraag uit het publiek zegt Gebel, dat er o.a. gedacht wordt over ruimere openingstijden van de huisartsenpraktijken van 08.00 - 20.00 uur, wanneer er meer huisartspraktijken met minder patiënten bij komen. Gebel streeft naar dezelfde hoge standaard van zorg als nu, maar doelmatiger en efficiënter ingericht. Harmes meldt dat er maandag 11 december as. een bijeenkomst is van zijn stichting Basisziekenhuis Moet in de Bron (bij Winkelcentrum de Ridderhof) te Alphen aan den Rijn waarvoor iedereen is uitgenodigd die bezorgd is over de huidige ontwikkelingen.

Uit de zaal geeft Andre de Jeu (Nieuw Elan) aan om meer te gaan doen aan preventie, zoals het minder gebruik van zout, suiker en vetten in levensmiddelen. Daar zijn alle tafelgasten het mee eens. Kroes geeft aan dat Zorg en Zekerheid daar al veel in investeert. En er gebeurt ook al het een en ander op dat terrein zegt De Jager, als voorbeeld noemt hij de watertappunten in Alphen aan den Rijn.

Han de Jager houdt tenslotte een pleidooi voor betere communicatie naar de burgers. Waarbij er meer en beter naar de burgers geluisterd wordt. In het zogenaamde Alphens Keten Overleg wordt er op dit moment al tussen de huisartsen en zorgverzekeraars overlegd. Kroes zegt dat het huidige hoge niveau van zorg behouden blijft en sluit daarmee dus aan bij Gebel, die dat eerder ook al aangaf. Wanneer er echt sprake is van een noodsituatie, komt de dokter gewoon bij u thuis. De huidige hoge standaard van zorgkwaliteit blijft gehandhaafd maar wordt alleen anders ingericht.

De belangrijkste conclusie is dat het huidige kwalitatief hoge niveau van spoedzorg gegarandeerd blijft, maar anders ingericht zal gaan worden. Het probleem rond de HAP is dat het tot nu toe onvoldoende goed is uitgelegd naar de burgers wat de precieze plannen voor de toekomst zijn. Het schort dan ook aan de communicatie over de nieuwe inrichting van de HAP. Gespreksleider Gerrit Willems besluit de show en nodigt de huidige gasten opnieuw uit voor een bijeenkomst ergens volgend jaar om dan weer met elkaar te kunnen nagaan hoe de situatie over een jaar is. 

Fotograaf: Raymond Geertsen