Politiek - VVD

« Vorige - Volgende »

VVD: Fractie update november-december

18 december 2017 - 17:16  •  VVD  •  reacties

VVD: Fractie update november-december

Alphen aan den Rijn - In maart 2018 zullen er gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden. De VVD zal zich ook dan inzetten om de burgers van Alphen weer zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.Wij wensen u hele fijne feestdagen en veel leesplezier. Tot volgend jaar! Met vriendelijke groet namens de gehele VVD fractie,Robbert Prins

---

VVD stemt verdeeld over verkeersproblemen in Hazerswoude en Boskoop
Over dit veelbesproken onderwerp werd deze raadsvergadering het langst gedebatteerd waarbij door alle partijen de eerder ingenomen standpunten werden bevestigd. Toch waren er een paar nieuwe elementen. In deze vergadering werden specifiek een aantal moties en amendementen behandeld. Kort samengevat ging het vooral over de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan. Er was duidelijk veel onenigheid of dit besluit gebaseerd op huidige informatie al genomen kan worden. Over de kortetermijnoplossingen in Hazerswoude en de wenselijkheid van een tweede oeververbinding bij Boskoop was minder discussie. Lees verder

---

Belastingverordeningen 2018 vastgesteld
Afgelopen raadsvergadering is de Belastingverordeningen 2018 vastgesteld. Meerdere door de raad ingediende wijzigingen werden aangenomen. 

Twee amendementen om de hondenbelasting te laten vervallen werden helaas verworpen. Jammer! De VVD heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat hondenbelasting uit de tijd is en dat hondenbezit niet door de gemeente financieel ontmoedigd moet worden, zeker ook omdat de opbrengst van deze belasting in ”de grote pot” verdwijnt. Een motie om volgend jaar in de dan op te stellen kadernota 2019 (onder andere) afschaffen van hondenbelasting te beschouwen werd, natuurlijk met steun van de VVD, wel aangenomen. Lees verder

---

Scheepjeskerk, parochie en tuin blijven bewaard!
Door het college is voorgesteld om tot woningbouw in de parochie en in de tuin van de Scheepjeskerk in Hazerswoude over te gaan. De VVD was mede initiator om daar, om ruimtelijke afwegingen, niet mee in te stemmen.

De VVD hecht grote waarde aan het behoud van het geheel, het ”ensemble” en voelen ons daarin vooral gesterkt door brede steun vanuit de plaatselijke bevolking. Bij de bevolking van Groenendijk ontbrak het duidelijk aan maatschappelijk draagvlak voor het collegeplan. Lees meer

---

VVD is voor efficiënte en betaalbare zorg, maar blijft besluitvorming over het 's nachts sluiten van de HAP kritisch volgen
De VVD-fractie werd onaangenaam verrast door het bericht in het Algemeen Dagblad dat de huisartsenposten in Alphen aan den Rijn (en Leiderdorp) binnenkort ’s nachts gesloten gaan worden. Dit betekent dat er ’s nachts naar Leiden (LUMC) of Gouda (Groene Hart Ziekenhuis) gegaan moet worden. De VVD staat voor goede, efficiënte en betaalbare zorg voor iedereen. Dat hier enige concessies gedaan moet worden is logischerwijs niet te vermijden. Lees verder

---

VVD komt ondernemer tegemoet met langere koopzondag
Op initiatief van de VVD is een voorstel door de Raad aangenomen waardoor de Alphense middenstand de mogelijkheid wordt geboden om dit jaar op zondag 24 en 31 december, zondagen gelegen voor 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag, de deuren al om 08.00uur te openen. Ondanks tegenwerpingen vanuit confessionele hoek werd het voorstel om de verordening éénmalig aan te passen in duidelijke meerderheid aangenomen. Heel goed voor de ondernemers maar ook heel goed voor de burgers die hiervan gebruik willen maken. Heel goed voor heel Alphen dus. Lees meer

 

---

Vertragingen Westgouweweg zorgen voor gevaarlijke situaties
De VVD heeft vragen aan het college gesteld over de veiligheid bij de werkzaamheden bij de Westgouweweg. De werkzaamheden lopen vertraging op met een situatie waarbij zonder verlichting door scholieren gefietst wordt. De wethouder heeft aangegeven in overleg met de aannemer te treden om de mogelijkheden ter verbetering bespreken. Lees meer

---

Eindelijk besluitvorming voor MedoClean!
De VVD heeft zich lange tijd bijzonder ingespannen om de bedrijfsverplaatsing van MedoClean mogelijk te maken. Dit is een jarenlang proces geweest met vele ups en downs. Nu is in de Raad eindelijk het positieve besluit genomen. Koudekerk en MedoClean gefeliciteerd! Lees verder

---

Actieprogramma Duurzaamheid zonder concrete acties door raad vastgesteld
In de vergadering van de Gemeenteraad op 23 november is het collegevoorstel over het Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 besproken. In de daaraan voorafgaande commissievergaderingen over dit onderwerp heeft de VVD er bij de verantwoordelijk wethouder herhaaldelijk op aangedrongen om met een samenhangend plan te komen met concrete acties hoe de gereserveerde 5 miljoen euro te besteden. Helaas was dit niet het geval. De VVD heeft de wethouder daarom gevraagd om het actieprogramma terug te nemen en de acties handen en voeten te geven. Bij stemming is het plan echter toch aangenomen. De VVD blijft hopen op een snelle uitwerking in concrete acties. Lees meer 

---

Erfgoedfonds JA! Meteen ophogen zonder plan of dekking NEE!
Het gemeentelijk erfgoedfonds is belangrijk om het erfgoed in Alphen te behouden en daarom stemde de VVD graag in met dit voorstel van het college. De VVD heeft niet ingestemd met de ingediende motie.

Nieuw Elan, CDA, GroenLinks en Lijst Schotanus hadden een motie opgesteld waarin zij voorstelden het fonds éénmalig met 100.000 euro te verhogen naar 200.000 euro. De VVD vond dit weliswaar een sympathiek voorstel, maar heeft als reactie op de motie laten weten eerst de afgesproken 100.000 euro goed en efficiënt te besteden. Mocht dit niet genoeg blijken, dan kan er op dat moment bekeken worden wat er nodig is.

Omdat de partijen nog geen dekking hadden gevonden voor hun motie, leek het de VVD een mooi idee om dit te bekostigen door het kunstwerk op het Raoul Wallenbergplein te laten staan... dit voorstel werd door veel partijen met veel gejuich ontvangen, maar heeft het jammer genoeg niet gehaald. 

---

VVD stemt tegen bouwplan Park Rijnstroom
Op initiatief van de VVD-fractie is het bouwplan voor de bouw van woningen in het Park Rijnstroom op de door vertrek van de Parkschool vrijgekomen ruimte op de agenda van de raad geplaatst. Het betreft een complex waarin 4 dure woningen worden gesitueerd op in totaal maar liefst 2800 m2 in het rijksmonument Park Rijstroom. Lees verder

---

Kosten Multi Functionele Accommodatie Zwammerdam lopen uit de hand
Ondanks dat de VVD de MFA van groot belang vindt voor Zwammerdam, hebben wij als VVD fractie tegen extra benodigde de 1,5 miljoen gestemd omdat de kosten uit de klauwen beginnen te lopen. Het project kost inmiddels al ongeveer 70x zoveel als enig andere MFA in Alphen. Lees verder

---

City Marketing na 4 jaar nog niet op de rit
Bij de start van deze raadsperiode is er besloten aan City Marketing te gaan doen. Goed idee! In Alphen wordt dit Alphen Marketing genoemd. Na een trage start van ongeveer 2 jaar, werden er mensen aangenomen, documenten afgetikt en sessies gehouden. Na letterlijk een hele raadsperiode, een rekenkamer rapport en heel wat aanpassingen later zijn de doelstellingen en monitoring voor Alphen marketing vastgesteld. De VVD heeft uiteindelijk ingestemd met het plan, niet omdat het zo fantastisch is, maar vooral omdat er eindelijk stappen gezet moeten worden. Lees verder

Fotograaf: Josh Walet
Tags: vvd, fractie
VVD.'
VVD

Politieke partij