Politiek - Overig

« Vorige - Volgende »

Alle elf lijsttrekkers bij De Alphense Talkshow

3 maart 2018 - 23:15  •  reacties

Alle elf lijsttrekkers bij De Alphense Talkshow

Alphen aan den Rijn - De acht dorpen in de gemeente Alphen aan den Rijn stonden centraal, maar voor bijvoorbeeld de inspraak via een dorpsraad werden ook de wijken in Alphen-Stad genoemd. Een aantal politici komt zelf uit een van de dorpen, anderen komen uit de stad.

Wonen
Over de hele linie vindt de Alphense politiek het zorgwekkend dat er nauwelijks woningen in de dorpen worden gebouwd. De oorzaken zijn te vinden in een stagnatie in het uitvoeren van wel degelijk bestaande plannen vanuit de ‘oude’ gemeenten, de wens om de dorpen dorps te houden en het beleid van de Provincie. De dorpen zelf willen gewoon genoeg woningen voor hun 'eigen mensen'.
Kees van Velzen (CDA) wees er ook uitdrukkelijk op Alphen-Stad dat over een paar jaar gewoon vol is. "Moeten we dan voor stedelingen bouwen in dorpen?" Nee, vonden de meeste partijen. Wel is het een optie om extra woningen te bouwen voor dorpelingen die noodgedwongen elders zijn gaan wonen bij gebrek aan woonruimte in hun eigen dorp.

Dorpsraad met eigen budget
Over de verantwoordelijkheden van de Dorpsraden die een eigen budget zouden moeten beheren, waren de meningen verdeeld. De partijen waren het wel eens met het instellen van een dorpsraad. "Maar geen gekozen raad als extra bestuurslaag", aldus Maurice Piëtte (VVD).
De vraag was nu: hoe weten we nu dat deze mensen het dorp vertegenwoordigen?
"Lokaal moet het gaan over de mensen op straat. In de dorpsraad moeten dan ook mensen zitten die ook echt op straat de meningen gaan peilen. Dus draagvlak creëren", zei André de Jeu (Nieuw Elan).
Over de hele linie vinden de partijen dat een dorpsraad vooral moet gaan over dorpse zaken, zoals dorpsfeesten of een voetbalkooi op een speelveld.

Eén gemeente
Ank de Groot (RGL) sprak wijze woorden toen ze zei: "We zijn nu wel één gemeente. We moeten ook kunnen zeggen dat we voor heel Alphen aan den Rijn ons best doen. Het is al vier jaar na de fusie."

Fotograaf: Eveline Verhoeve
Politiek.'
Politiek

Voor het politieke nieuwe over Alphen aan den Rijn.