Politiek - Nieuw Elan

« Vorige - Volgende »

"Voor 2050 moeten we energieneutraal zijn"

5 maart 2018 - 08:25  •  Nieuw Elan  •  reacties

Voor 2050 moeten we energieneutraal zijn

Alphen aan den Rijn - "Eerst over de afvalscheiding, want dat is wel een dingetje in deze gemeente", zegt André de Jeu, lijsttrekker van Nieuw Elan. Het ‘dingetje’ is een verschil van mening over de manier van afval scheiden. Grof gezegd zijn er twee mogelijkheden: vooraf scheiden gecombineerd met het diftar-systeem of achteraf scheiden. Bij diftar betaal je per zak of gewicht.Nieuw Elan heeft een duidelijke mening: "Nieuwe manieren van afval inzamelen blijken minder goed voor de portemonnee en het milieu dan gedacht. In twee derde van de nieuwe gemeenten die diftar invoerden zijn gezinnen duurder uit, dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden. Wij gaan voor ondergrondse containers in combinatie met nascheiding. Nascheiding is effectiever, dus beter voor het milieu, en geeft voor de inwoners en rond de inzamelplekken aanzienlijk minder gedoe en overlast."

Rol voor bedrijfsleven
"Wij vinden dat bij het duurzaam maken van onze gemeente ons bedrijfsleven een grote rol moet spelen", meldt wethouder Gerard van As. Dit betekent dat veel wordt verwacht van innovatie. Innovatie is de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten, productie- en distributieprocessen. "Dat betekent ook dat we dit als gemeente moeten steunen", aldus Van As. "Daarom heb ik me de afgelopen jaren als wethouder economische zaken sterk gemaakt voor het Economisch Development Board Alphen en voor de LEF-subsidies."

Doorbraakplan Duurzaamheid
Nieuw Elan wil dat de gemeente Alphen aan den Rijn voor 2050 voor 100 procent energieneutraal is. Om dit te bereiken, moet er een goed plan zijn én er moet voldoende geld worden vrijgemaakt om alles te betalen. "Wij zijn in juli 2016 gekomen met een blik op de toekomst zoals die er volgens ons uit moet zien", zegt De Jeu. "We hebben nu voor elkaar dat er een Doorbraakplan Duurzaamheid 2025 ligt om in ieder geval te beginnen met het verduurzamen van Alphen aan den Rijn. Dat plan wordt gedragen door de gemeenteraad!"

Operatie Steenbreek
Door de klimaatsverandering zijn er meer stortbuien. "We zien dan dat het riool dat niet aankan", aldus De Jeu. "Dat ligt niet aan het rioleringssysteem. Regenwater moet worden opgenomen in de grond. Dat kan alleen als er voldoende beplanting is." Nieuw Elan wil dat gemeente en inwoners beter meedoen met het landelijke project Operatie Steenbreek. "Wij vinden dat er een maximum moet worden vastgesteld aan het harde oppervlak in de tuinen van alle Alphenaren."
"Daarnaast is het goed om te werken aan meer groene daken en meer groene gevels", vult Van As aan. "Veel groen in de stad heeft ook een gunstig effect op stedelijke opwarming."

Sociale duurzaamheid
Duurzaamheid gaat ook over mensen. Over goed onderwijs. Over sport, verenigingsleven, cultuur en evenementen. Sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen. Dat kan alleen als de gemeente kijkt naar wat iemand wél kan en waar nodig ondersteuning biedt.
Belangrijk is ook werkgelegenheid. Werk biedt sociale bescherming, is een bron van sociale contacten, is de beste ladder voor sociale mobiliteit en bovendien de beste manier om solidair te zijn met anderen. Wie werkt, zorgt voor welvaart, sociale solidariteit en zichzelf.

Infrastructuur
Een goed wegenstelsel en goed openbaar vervoer zijn essentieel. "Dat betekent niet dat we de gemeente vol willen leggen met asfalt", zegt De Jeu. "Twee belangrijke oplossingen zijn nodig. Concreet gaat het over een weg tussen de Maximabrug en de Kerkweg bij Woubrugge en over een nieuwe aansluiting tussen het kwekerijgebied en de N11. Dat willen we onderzoeken."

Fotograaf: PR Nieuw Elan / Ros Original
Nieuw Elan.'
Nieuw Elan

Politieke partij