Politiek - Nieuw Elan

« Vorige - Volgende »

‘We willen doorgaan op de ingeslagen weg’

19 maart 2018 - 20:03  •  Nieuw Elan  •  reacties

‘We willen doorgaan op de ingeslagen weg’

Alphen aan den Rijn - AMBITIESNieuw Elan heeft veel ambities. Welke zijn in de afgelopen jaren waargemaakt?"Wij hebben bijvoorbeeld in de gemeenteraad met z’n allen heel hard gewerkt om het sociaal domein goed te krijgen voor iedereen", zegt De Jeu. "Dat is gedaan op een geheel andere wijze: Nieuw en Anders. Daar ben ik trots op. Maar, we hebben wel gezien dat een aantal zaken nog beter kan. Wij willen de volgende ronde het aanbestedingstraject anders inrichten, zodat we zeker weten dat er nog meer wordt samengewerkt met andere, bestaande, organisaties en vrijwilligers.""Wij hebben gezorgd voor extra geld voor cultureel erfgoed. Wij hebben gestreden om het Streekarchief in Alphen te houden. Persoonlijk heb ik me hard gemaakt voor Alphen Marketing. De verlichte televisietoren is daarvan een zichtbaar symbool", aldus Van As.

WONEN
Hoe zit het met de woningbouw?
"Wij vinden dat de beste kansen voor woningen met betaalbare koopprijzen en/of lage huren liggen in projecten met een gemengde bebouwing. Dat stond in 2013 in ons verkiezingsprogramma", begint De Jeu. "En, je kunt zien dat dat precies is wat wij aan de Lage Zijde hebben gedaan", vult Van As aan. "Ik heb me sterk gemaakt voor sociale woningbouw in combinatie met appartementen in het middensegment en een aantal duurdere stadswoningen. Die staan er nu."

Hoe zit het met leegstaande kantoorpanden?
"De afgelopen jaren zijn honderden woningen in leegstaande kantoorpanden gerealiseerd. Dat zijn voor het grootste deel starterswoningen en in De Jozef gaat het om studio’s voor spoedzoekers. Er zijn nu echt geen grote leegstaande kantoorpanden meer", zegt Van As.

Wat moet er nog gebeuren?
"Er moeten meer woningen voor senioren en starters bij, maar vooral moeten er meer woningen worden gebouwd voor de middeninkomens. Dat is een hele kluif, want projectontwikkelaars willen liever bouwen in het duurdere segment", zegt Van As. "Dat heeft ook te maken met de grondprijzen. Die kunnen we echter niet zonder meer laten zakken. Als de grond minder oplevert, dan moeten we ergens anders geld vrijmaken."
"De door onze wethouder ontwikkelde Woonvisie is ook daarom heel belangrijk", zegt De Jeu. "Nieuw Elan wil de stad niet op slot gooien voor onze eigen kinderen, datzelfde geldt voor de dorpen."

DUURZAAMHEID
Het Doorbraakplan Duurzaamheid komt uit de koker van Nieuw Elan?
"Dat klopt", zegt De Jeu. "Wij zijn in juli 2016 gekomen met een blik op de toekomst zoals die er volgens ons uit moet zien. We hebben nu voor elkaar dat er een Doorbraakplan Duurzaamheid 2025 ligt om in ieder geval te beginnen met het verduurzamen van Alphen aan den Rijn. Dat plan wordt breed gedragen door de gemeenteraad!"
"Het gaat daarbij niet alleen om milieu en energie", vult Van As aan. "Het gaat om een geheel duurzame samenleving!"

FIJNE GEMEENTE
Hoe zit het met Nieuw Elan in het Groene Hart?
"Wij zijn een fijne gemeente. We staan op plaats 2 van gelukkigste gemeenten van Nederland. Dat is mede te danken aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat, de aandacht voor recreatie, sport en cultuur én aan de goede voorzieningen in de dorpen. Wij willen dat voor de toekomst verder versterken", zegt De Jeu. "Wij zijn ook een echte Groene Hart gemeente. Wat we de komende jaren hier in Alphen aan den Rijn moeten doen, is de rol van hoofdstad van het Groene Hart  opeisen. Flink wat nieuw elan is goed voor onze economie, voor de Greenport en volgens mij is ook voor de verdere ontwikkeling van het Groene Hart."

WIJK- EN DORPSBUDGETTEN
Waarom is Nieuw Elan voorstander van wijk- en dorpsbudgetten?
"Geef de mensen een stevig budget met een aantal kaders eromheen en laat hen het zelf met elkaar bepalen. Het moet dan gaan om typisch dorpse zaken als een evenement, de inrichting van hun omgeving, een voetbalkooi of extra ondersteuning voor vrijwilligers. Daar moeten wij ons niet mee bemoeien", meldt De Jeu. "Wel moet de gemeenteraad de algemene kaders scheppen en moet er een vorm van verantwoording achteraf zijn. Dorpsoverleggen en dorpsraden kunnen daarbij een rol spelen," vult Van As aan.
"Wij vinden het een zwaar punt voor de onderhandelingen na de verkiezingen om de dorpen en wijken een eigen budget toe te kennen, zodat dit door de dorpsbewoners kan worden gebruikt zonder inmenging van bovenaf", besluit De Jeu het gesprek. "Bottom-up democratie noemen wij dat."

EN NU?
"Nu gaan we de verkiezingen in", zeggen de heren eensgezind. "En, we willen minstens acht zetels halen! Als de kiezer dat wil, gaan wij door op de ingeslagen weg!"

Fotograaf: PR Nieuw Elan / Rosoriginal
Nieuw Elan.'
Nieuw Elan

Politieke partij