Politiek

« Vorige - Volgende »

Gemeente doet mee aan experiment integrale hulp

27 juli 2018 - 16:14  •  reacties

Gemeente doet mee aan experiment integrale hulp

Alphen aan den Rijn - De doorgeschoten bureaucratie belemmert een integrale uitvoering van Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. Concreet gezegd: een gemeente kan wel in één keer alle hulp aan willen bieden, maar dat mag niet. Er zijn te veel regels die met elkaar in tegenspraak zijn of die hun doel voorbij schieten. De Rijksoverheid is bezig met een experiment om boven tafel te krijgen om welke regels of wetten het gaat en hoe deze te veranderen.

Van de deelnemende gemeenten wordt verwacht dat zij experimenteren om één duidelijk pakket samen te kunnen stellen op maat gemaakt voor een bepaald gezin. Ook moet duidelijk worden welke regels een integrale aanpak verhinderen. In ruil daarvoor krijgen de deelnemende gemeenten de ruimte en een financiële bijdrage vanuit de verantwoordelijke ministeries. Alphen aan den Rijn gaat, net als de andere deelnemers, in 2019 en 2020 aan de slag.

De Rijksoverheid onderzoekt de mogelijkheid of en hoe mensen en gezinnen met complexe zorg- en/of ondersteuningsvragen een integraal, op maat gesneden hulpaanbod kunnen krijgen. Het gaat hier zowel om zorg in natura als om het persoonsgebonden budget (PGB). Dit is een vervolg op een eerder experiment in twee gemeenten. De gemeente Alphen aan den Rijn is in juni uitgenodigd om aan het nieuwe experiment in tien gemeenten mee te doen.

Op de foto het Serviceplein in het Alphense gemeentehuis.

Fotograaf: Alphens EV