Politiek - CDA

« Vorige - Volgende »

CDA stelt vragen over wateroverlast boomkwekerijsector

10 september 2018 - 17:00  •  Helma van der Louw  •  reacties

CDA stelt vragen over wateroverlast boomkwekerijsector

Alphen aan den Rijn - In de nacht van 4 op 5 september is er in de gemeente Alphen  aan den Rijn en met name in het buitengebied van Boskoop een enorme hoeveelheid regen gevallen. Op sommige plaatsen is er wel 110/155 mm gemeten, hetgeen extreem veel is. Vanuit het KNMI was deze hoeveelheid ook niet echt aangegeven.

Deze enorme regenval heeft tot gevolg gehad dat in de polders in Noord/Oost Boskoop het waterpeil enorm steeg en zelf zo hoog kwam dat hele delen van deze polder met daarmee vele boomkwekerijen, woningen en wegen geheel onder water kwamen te staan. Nu is het bekend dat juist deze polder Noord/Oost Boskoop een groot aandachtsgebied is dat al vele malen onder water heeft gestaan bij hevige buien. Na de laatste wateroverlast in 2016 zijn er met Hoogheemraadschap van Rijnland wel afspraken gemaakt wb het inzetten van noodpompen ter hoogte van o.a. de sluis aan het Rijneveld.

Aangezien ons klimaat aan het veranderen is, worden deze hevige buien meer verwacht met alle gevolgen van dien. Dit vraagt dus om een adequate aanpak om het waterpeil in de polders goed te houden.

Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente betrokken wordt bij de evaluatie van afgelopen week, maar ook bij de vervolggesprekken die gaan plaatsvinden wb de waterhuishouding binnen Greenport Boskoop en met name in Polder Boskoop Noord/Oost.

CDA heeft daarom de volgende vragen:

  • Wat is de verantwoordelijkheid van de Gemeente in een geval van wateroverlast als deze?
  • Kan de Gemeente de getroffen burgers en bedrijven bijstaan en zo ja op welke wijze gaat de gemeente dat doen en zo nee waarom niet?
  • Op welke wijze gaat de gemeente samenwerken met HH Rijnland, Greenport Regio Boskoop en het bedrijfsleven om adequate oplossingen te zoeken en te realiseren voor deze terugkerende wateroverlast?
Fotograaf: Josh Walet
CDA.'
CDA

Politieke partij