Politiek

« Vorige - Volgende »

Greenport blij met plannen gemeente Alphen

4 december 2018 - 14:56  •  reacties

Greenport blij met plannen gemeente Alphen

Alphen aan den Rijn - Michiel Gerritsen wijst voor wat betreft aandachtspunten in de nota Nieuwe Waarden op het gevaar van te snel denken dat er een grondoverschot in de kwekerijsector is. "Het overschot was er door de crisis. Nieman durfde iets. Nu zien we echter dat de vraag naar sierteeltgrond toeneemt." Gerritsen denkt dat het niet verstandig is voor de toekomst om nu alle grond voor potentiele uitbreidingen te laten verdwijnen.

De stichting denkt wel dat een aantal gebieden rond Boskoop en Hazerswoude heel geschikt is om te transformeren naar woningbouw. Concreet gaat het om Zijde oost, Reijerskoop west en Zuidkade. "Het gaat om versnipperde en slecht onderhouden terreinen. Deze zijn voor een moderne kwekerij niet aantrekkelijk."

Gerritsen is enthousiast over het concept Ruimte voor Ruimte. Het gaat daarbij om een andere bestemming voor sierteeltgebied. Onder meer het bouwen van burgerwoningen in het buitengebied valt hieronder. De eigenaar van de grond mag dan een aantal woningen ter verkoop (laten) bouwen en de opbrengst is dan compensatie voor het verlies van inkomsten uit sierteelt. Hierbij ziet de stichting wel graag wonen in combinatie met een waterberging of zonnepanelen.

De Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop pleit verder voor 'handelen in de geest van de visie' zolang het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld.
De gemeenteraad stelt op 13 december een projectbudget beschikbaar voor uitvoering van de visie.

Fotograaf: Alphens EV