Politiek

« Vorige - Volgende »

Feitenrelaas rond Leidse ijsbaan vol twijfels en uitstel

10 januari 2019 - 11:16  •  reacties

Feitenrelaas rond Leidse ijsbaan vol twijfels en uitstel

Alphen aan den Rijn - Klip en klaar is dat burgemeester en wethouders niets zien in een bijdrage van 683.000 euro aan de upgrade naar een 333-meterbaan in Leiden. Liever wil wethouder Gert-Jan Schotanus de schaatssport meenemen als onderdeel van de nieuw op te stellen Alphense sportvisie.

Over de manier waarop is omgegaan met het Leidse verzoek om een bijdrage aan de upgrade van een 250 naar een 333-meterbaan heeft vooral de oppositie vraagtekens. Het feitenrelaas is daarom in opdracht van de Alphense gemeenteraad gemaakt.

Keuze 250 of 333 meter
Uit het feitenrelaas blijkt dat Leiden in maart 2017 aan Katwijk en Alphen aan den Rijn heeft gevraagd om een behoorlijke bijdrage én om een lobby in de regio te starten om andere gemeenten over de streep te trekken. In mei is door beide gemeenten besloten om eerst te onderzoeken of er wel draagvlak is. Leiden nam in juli 2017 het besluit om zowel een 250- als 333-meterbaan te onderzoeken. In november 2017 werden de regiogemeenten geïnformeerd.

Eveneens in november 2017 wilde de Alphense gemeenteraad een concreet voorstel zien hoeveel de regiogemeenten, inclusief Alphen zelf, zouden bijdragen aan een 333-meterbaan. Omdat Leiden toen nog niet had besloten om voor 333 meter te gaan, is er ook geen voorstel gekomen. In februari 2018 besloot Leiden om de 250-meterbaan zelf te financieren en om aan de regio en de ijsclubs te vragen om een bijdrage voor een uitbreiding naar 333 meter.

Onvoldoende draagvlak
In maart 2018 bleek er wel regionaal draagvlak te zijn, maar onvoldoende. Een aantal regiogemeenten besloot om geen bijdrage te leveren. Alphen aan den Rijn heeft besluitvorming uitgesteld tot na de verkiezingen. Het nieuwe college van B&W besloot in september om geen bijdrage te geven. De Alphense gemeenteraad was sterk verdeeld over dit besluit en wilde een aantal scenario's zien om de schaatssport te helpen. Dat was op 18 oktober.

Definitief 250
Vlak daarna, op 30 oktober, besloot Leiden om definitief geen 333-meterbaan te bouwen. Dit omdat er te weinig animo was om bij te dragen in de regio. Acht gemeenten hadden 'nee' gezegd. Op 29 november meldde de Leidse wethouder dat het financiële gat te groot was, zelfs als Alphen aan den Rijn wel zou bijdragen

Dit besluit van het Leidse college wordt op 24 januari in de Leidse gemeenteraad besproken. De Leidse wethouder verwacht dat de raad het voorstel voor de 250-meterbaan steunt. Omdat Alphen aan den Rijn, na de bespreking op 16 januari, in haar raadsvergadering van donderdag 17 januari een besluit neemt, kan dit nog worden meegenomen.

Fotograaf: Alphens EV