Politiek - SP

« Vorige - Volgende »

Maximabrug zonder rondweg mogelijk

5 maart 2012 - 22:56  •  Jo Schriek  •  reacties

Maximabrug zonder rondweg mogelijk

Alphen aan den Rijn -

De manier waarop de lokale politiek de eigen verantwoordelijkheid vergeet en vooral met de vinger naar de Provincie wijst, is schokkend te noemen. Het is een duidelijk geval van terugtredende overheid en dus moeten de inwoners van Alphen, Rijnwoude en Boskoop het ergste vrezen met betrekking tot de toekomstige herindeling. De afstand tussen politiek en inwoners zal daardoor nog groter worden. Er is helemaal geen geld om een rondweg door de groene Gnephoek te kunnen betalen. Niet in de portemonnee van Alphen aan den Rijn en ook niet in die van de Provincie Zuid-Holland. Die is ook nooit van plan geweest om bebouwing van de Gnephoek en de Vrouwgeest toe te staan. Het huidige college van gedeputeerde staten, zal zich houden aan de Provinciale structuur visie. Daarin staat dat er niets mag veranderen aan de Gnephoek voor een eventuele rondweg. Alphen aan den Rijn heeft bovendien niet eens de moeite genomen om iets in die visie te wijzigen. Daarnaast zegt men in de Provincie helemaal niets over de breedte van de te bouwen Maximabrug. De minimale doorvaarhoogte is op Provinciale waterwegen vastgelegd op 5,5 meter. Maar het fabeltje van onder andere de PvdA uit Rijnwoude, dat het van de Provincie een groot bouwwerk moet worden, is onzin. De doorvaarhoogte zou bijvoorbeeld alleen voor het middengedeelte van de Maximabrug kunnen gelden, waarna de brug gewoon op beide oevers op gelijkvloerse wijze kan aansluiten. 
De Maximabrug is primair bedoeld om de ontsluiting van Koudekerk aan den Rijn en het bedrijventerrein aan de Hoogewaard te regelen. De SP is van mening dat de brug op de locatie van Agrifirm het best ingepast kan worden. Zonder doorkruising van de Landlustweg. (geen rondweg=geen doorkruising) Hierdoor blijft de cultuurhistorische waarde van deze weg behouden. De SP is van mening dat een Rondweg door het groene Hart langs Alphen aan den Rijn onwenselijk en overbodig is. Het past niet in het natuurlijke karakter van het gebied en zal zorgen voor veel overlast en schade aan de leefomgeving van mens en dier. Bovendien lost het de interne verkeersproblemen van Alphen aan den Rijn niet op. Nu voorsorteren voor een rondweg betekent verkwisting van het Groene Hart, geld uitgeven wat we niet hebben en zorgt voor onnodige vertraging in het oplossen van de verkeersproblemen van Koudekerk aan den Rijn.
Wij van de SP denken daar gelukkig anders over. Wij willen zuinig zijn op een van de laatste groene polders en koesteren het unieke landschap.

Jo Schriek fractievoorzitter SP Alphen aan den Rijn
Harre van der Nat fractievoorzitter SP Zuid-Holland)

Fotograaf: Josh Walet
SP.'
SP

Politieke partij