Politiek

« Vorige - Volgende »

Gemeente Alphen wil meer woningen mogen bouwen

5 maart 2019 - 13:31  •  reacties

Gemeente Alphen wil meer woningen mogen bouwen

Alphen aan den Rijn - Het lijsttrekkersdebat in het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten over het thema woningbouw draaide om de stelling 'Er moeten meer woningen worden gebouwd. In de dorpen en ook aan de randen van de huidige bebouwing'. Het publiek was het met de stelling eens.

Een opmerkelijk standpunt had Adri Bom van het CDA. Zij heeft als gedeputeerde de afgelopen jaren een harde eis gesteld aan woningbouw in het Groene Hart: er mag alleen in de stad of het dorp worden gebouwd op bestaande locaties. Inbreiden heet dat. Daarnaast was zij het die met het onzalige idee kwam om de middenbermen in de wijken vol te bouwen. Tot verbazing van vriend en vijand is Bom nu van mening dat iedereen een betaalbare woning moet krijgen en als dorp of stad vol is, moet er naar nieuwe locaties worden gezocht.

Lies van Aelst (SP) vroeg aandacht voor het gebrek aan sociale woningen, maar wil deze niet in het groen. Anne Koning (PvdA) deelt dit standpunt en noemt ook lege kantoorpanden. De meeste partijen vinden trouwens dat er nog binnensteedse mogelijkheden zijn, zoals hoogbouw als vervanging in oudere wijken.
Boskoper Floor Vermeulen (VVD) denkt ook dat in de oudere wijken wel iets kan, maar: "Er zit wel verschil in bouwen aan de randen van de stad of in een hele nieuwe locatie in het Groene Hart. En, bouw niet elk trapveldje vol." "Niemand wil een grote wijk in een weiland", voegde Jeroen Heuvelink (D66) hieraan toe.

Gnephoek
Over bouwen in de Gnephoek zijn de meningen verdeeld. Feit is dat het zuidelijk deel van de polder is verrommeld en dat dit een geschikte locatie is. Anderzijds is de grond in handen van projectontwikkelaars. Dat hoeft geen belemmering te zijn, omdat er onteigend kan worden en er voorwaarden aan projecten kunnen worden gesteld door de gemeente Alphen aan den Rijn.

Het debat
Ferry Mingelen leidde maandag 4 maart het politieke debat in de kleine maar volle zaal van Theater Castellum. De lijsttrekkers, of hun vervangers, van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten zaten in het panel. Er stonden drie thema's op de agenda: woningbouw, mobiliteit en duurzaamheid. De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn op 20 maart, tegelijk met de waterschap verkiezingen.

Fotograaf: Alphens EV