Politiek - RijnGouweLokaal

« Vorige - Volgende »

Fusie

29 juni 2012 - 03:25  •  Ank de Groot  •  reacties

Fusie

Alphen aan den Rijn - 17000 mensen stemmen op de naam Alphen aan den Rijn, dat is waar wij mee te maken hebben. Het is allemaal ontzettend onhandig wat er is gebeurd met de gewogen stemming maar ook dat was al een compromis omdat de kwestie zo moeilijk lag. Dat zelfde geldt voor het ingeschakelde bureau dat namen moest verzinnen.  Het ligt gewoon gevoelig maar we moeten reëel zijn, het ging om een zwaarwegend advies en in het raadsbesluit van oktober 2011 staat dat de gemeenteraad de naam vaststelt en niemand anders.  De raad beslist zonder last of ruggespraak en kan altijd een zwaarwegend advies naast zich neer leggen. Zo zijn wij als Alphen 1 dat traject ook ingegaan. En nu een overgrote meerderheid zonder gewogen stemming kiest voor Alphen aan den Rijn, is dat voor ons meer dan voldoende om tegen dit raadsvoorstel te stemmen. Er is niets mis met Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn of Rijnwoude, gemeente Alphen aan den Rijn. Ik wil niets afdoen aan al die mensen die niet op Alphen aan den Rijn hebben gestemd. Dat mag, maar zonder gewogen stemming was Alphen aan den Rijn een glorieuze winnaar.

Als de raden niet unaniem zijn, gaat de kwestie naar de minister en wellicht zal dan de nieuwe raad beslissen over de naam. Dan hebben wij in ieder geval alvast een leuk verkiezingsitem.

Ank de Groot

Naschrift: na stemming in de gemeenteraad bleek een meerderheid tegen het raadsvoorstel om de nieuwe gemeente de naam Rijn- en Gouweland te geven. Nu zal de kwestie aan de minister worden voorgelegd. De nieuwe raad kan in 2014 altijd de naam weer veranderen, dus voorlopig zal de naamgeving nog wel een grote rol blijven spelen. Op zich begrijpelijk maar ik denk dat we beter kunnen kijken naar de overige consequenties voor de burgers als het om de fusie gaat. Wordt vervolgd.

Fotograaf: Josh Walet
Tags: ank de groot, alphen en, gemeentefusie, abr
Ank de Groot.'
Ank de Groot

Rijn Gouwe Lokaal.'
Rijn Gouwe Lokaal

Politieke partij