Politiek - RijnGouweLokaal

« Vorige - Volgende »

Heeft het stellen van vragen wel zin?

24 september 2012 - 10:34  •  Ank de Groot  •  reacties

Heeft het stellen van vragen wel zin?

Alphen aan den Rijn -

De afgelopen periode heeft onze fractie over een aantal zaken vragen op grond van het reglement van orde gesteld. Die vragen zijn inmiddels beantwoord en die beantwoording treft u aan op de site van Alphen 1.

De beantwoording stelt buitengewoon teleur en dan druk ik mij nog genuanceerd uit.

Of het nu gaat over het speelruimteplan, de inspraak in de Vogelenbuurt, het Streekarchief of de vergaande samenwerking tussen Particpe en G-factor, nergens wordt echt inhoudelijk op ingegaan.

Een van de functies van een raadslid is de controlerende functie. Door op deze manier op vragen te reageren, wordt de raad niet serieus genomen.  Er is sprake van standaard-antwoorden en het lijkt erop alsof niemand zich in het dossier heeft verdiept. We vinden het dus normaal dat we nog extra geld in het Streekarchief stoppen of dat Participe lijkt te gaan fuseren, terwijl aan de door de raad gestelde kaders niet is voldaan. Over inspraak zullen we het verder maar niet hebben want die bestaat niet. Daar is het college zelf ook achter want men wil op deze post gaan bezuinigen. Hoezo bezuinigen? Er werd toch al niet geluisterd.

Houdt dat in dat wij stoppen met het stellen van vragen? Nee zeker niet, wij zullen onze taak blijven uitvoeren en kritische vragen blijven stellen. We zullen blijven fungeren als een “luis in de pels” van de gemeente. Wij zullen ons dus de komende tijd blijven verdiepen in de fusie van Participe en de consequenties daarvan, we blijven het geldverspilling vinden dat het Streekarchief gerenoveerd moet worden als ze toch gaan verhuizen en we zullen ons meer dan ooit blijven inzetten voor de inspraak van de burgers. Dat kost helaas gigantisch veel tijd. Wij moeten dit soort zaken in de avonduren en in de weekenden doen en we hebben geen ambtenarenapparaat ter beschikking. Want met bovenstaande dossiers zijn we er niet. Het is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Denk bijvoorbeeld aan de Lage Zijde, Stationsomgeving, welzijnsaccommodatiebeleid, Kasteel, Kop Sterrenlaan (waarom een nieuwe school als in de oude een paar jaar geleden voor heel veel geld geïnvesteerd). En dan is er ook nog Aquarijn. Het was te verwachten dat het niet goed zou gaan met het vrij zwemmen. Al vanaf het begin hebben wij betoogd dat de gewone zwemmer achter het net zou vissen en dat het kaartje te duur zou worden. Het lijkt erop dat we weer gelijk krijgen.

Over de fusie zal ik het op dit moment niet hebben maar het wordt tijd dat we het eindelijk over de inhoud gaan hebben in plaats van over de naam. Nog steeds is op geen enkele manier duidelijk wat de fusie voor consequenties gaat hebben voor de burgers. Een paar voorbeelden: blijven alle voetbalclubs bestaan (ik geloof dat het er 11 zijn). Als het zwembadbezoek in Alphen tegenvalt, moet het zwembad in Rijnwoude dan sluiten omdat het concurrerend is. Hoe gaat het met het ambtenarenapparaat en de huisvesting.

Zo zijn er veel vragen en veel dossiers die extra aandacht vragen. Wij lopen namelijk niet aan de hand van het college maar willen graag op basis van goede informatie onze eigen afwegingen maken en zo het belang van de Alphense burger (en ook die van Boskoop en Rijnwoude!) behartigen.

Fotograaf: Josh Walet
Rijn Gouwe Lokaal.'
Rijn Gouwe Lokaal

Politieke partij