Politiek - RijnGouweLokaal

« Vorige - Volgende »

Twijfels over argumenten voor een extra Koopzondag

26 september 2012 - 14:37  •  Ank de Groot  •  reacties

Twijfels over argumenten voor een extra Koopzondag

Alphen aan den Rijn -

Alphen aan den Rijn, 25 september 2012

Geacht College,

Bij de griffie had ik al aangegeven dat onze fractie in de raadsvergadering vragen wil stellen over de mededeling van de extra koopzondag op zondag 30 september a.s.

In de mededeling die wij van de griffie ontvingen en in het besluitformulier staat vermeld “dat bij Winkeliersvereniging Rijnplein een verzoek is binnengekomen van enkele Alphense Verenigingen om een Alphense Verenigingendag op het Rijnplein te organiseren. De winkeliers zijn bereid dit te steunen door middel van het plaatsen van enkele attracties.

Om extra publiek te trekken verzoekt de winkeliersvereniging om op deze zondag de winkels voor het publiek geopend te mogen hebben. In de Verordening Winkeltijden Alphen aan den Rijn is in artikel 4 bepaald dat een ontheffing ten behoeve van een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard kan worden verleend in geval van onder andere feestelijkheden en bijeenkomsten. Het college heeft besloten om voor deze bijzondere gelegenheid ontheffing te verlenen voor het houden van een koopzondag op 30 september 2012 voor de winkels in het centrum onder de voorwaard dat de evenementenvergunning wordt verleend voor het evenement “De Verenigingen Presentatie” op diezelfde dag.”

Naar aanleiding van het bovenstaande heb ik de volgende vragen.

-Welke verenigingen hebben dit verzoek gedaan aan de Winkeliersvereniging? Graag ontvang ik kopieën van dit verzoek.

-Wat zijn de overige activiteiten van dit evenement?

-Is de vergunning inmiddels verleend?

-Hoe staat het met de precedentwerking? Volgende maand willen weer anderen iets organiseren dat winkels willen ondersteunen en zodoende ook op zondag open te gaan?

-Het collegebesluit dateert van 11 september jl. en dat lijkt mij overigens rijkelijk laat om een en ander nog te plannen als de evenementenvergunning op die dag nog niet rond was.

Ik stel deze vragen niet voor niets. Ik heb in het raadsinformatiesysteem het collegebesluit erbij gezocht en ik trof een bijlage aan. Uit de bijlage blijkt helemaal niets van een aanvraag van een Verenigingen Presentatie. Het is een verzoek van de VOA gedateerd 21 juni 2012 aan wethouder Hoekstra waarin wordt gevraagd om de zondag voorafgaande aan de BTW-verhoging (30 september 2012) te gebruiken als een eenmalige verkoopklapper. Ook het Rijnplein heeft dit verzoek bij de VOA ingediend. Zowel VOA als het Rijnplein zijn er geen voorstander van om op de 1e zondag van de maand (7 oktober 2012) niet open te gaan. Om die reden het verzoek voor een eenmalige extra koopzondagvrijstelling inzake de BTW-verhoging.

Laat duidelijk zijn, ik heb begrip voor de detailhandel en ik snap best dat ze die zondag nog willen profiteren van de lage BTW. Ik heb daar ook geen problemen mee en wat mij betreft mogen ze 30 september a.s. open zijn. Wel heb ik problemen met de wijze waarop u dit besluit aan de raad meldt. Onder het mom van een Verenigingen Presentatie wordt een extra koopzondag geregeld. Inmiddels hangen in De Aarhof aanplakbiljetten dat het aanstaande zondag extra koopzondag is. Over een Verenigingen Presentatie zag ik niets.

Ik wil vóór de raadsvergadering duidelijkheid over deze extra koopzondag en wat er precies aan de hand is. Waarom niet gewoon open en eerlijk hierover communiceren en aangeven dat de gemeente de detailhandel in deze tijd wel een extra handje wil helpen door een extra koopzondag in verband met de BTW verhoging op 1 oktober a.s., zodat de inwoners eventueel nog van een lagere BTW kunnen profiteren.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, mede namens Wil Verschuur

Fotograaf: Josh Walet
Wil Verschuur.'
Wil Verschuur

Raadslid van Beter Alphen.

Rijnplein.'
Rijnplein

Het hart van Alphen aan den Rijn.