Politiek - RijnGouweLokaal

« Vorige - Volgende »

Begroting 2013

28 oktober 2012 - 21:22  •  Ank de Groot  •  reacties

Begroting 2013

Alphen aan den Rijn -

Het is sowieso onmogelijk om in 10 minuten te zeggen wat je van 228 bladzijden vindt  en daarnaast moet je jezelf afvragen of het zin heeft om over een procent meer of minder een discussie aan te gaan.

Tijdens de voorjaarsnota riepen wij: Steek je kop niet in het zand en bezuinig met verstand. Het college noemt de bezuinigingen anders: Van stimuleren naar faciliteren.  Het lijkt erop alsof het college wil zeggen dat zij er in het verleden voor gezorgd hebben dat alles piekfijn in orde is en dat het nu aan de burger is. Niets is minder waar.

Jarenlang is er geld weggegooid aan stenen met als dieptepunt het Cultuurhuis, waar geen enkele Alphenaar op zit te wachten met uitzondering van dit college. De Lage Zijde hangt als een baksteen om onze nek ondanks de enthousiaste verhalen van gisteren. Het gaat kapitalen kosten en het gaat ten koste van veel andere cultuurbesteding in Alphen aan den Rijn.  Verder nog  een hele dure parkeergarage  terwijl ook daar verder niet naar andere creatieve oplossingen wordt gekeken.  En als klap op de vuurpijl: het Nutsgebouw verkwanselen voor huizen of appartementen in plaats van het een maatschappelijke bestemming te geven. Schande!

Dan hebben we de Maximabrug die in een weiland komt te leggen omdat we verder eigenlijk ook niet weten hoe het verder moet  en inmiddels is ook het zwembad erbij gekomen met een waarschijnlijk groot exploitatieverlies. En ach, het zwembad staat er en dus zal dat geld er wel weer komen ten koste van andere voorzieningen voor de burger. Het zou een waarschuwing moeten zijn voor de exploitatie van het Cultuurhuis maar ik verwacht niet dat het college hier lering uit zal trekken.

Over het geld dat de fusie gaat kosten, zullen we het verder ook maar niet  hebben,  net zomin als over het vele wachtgeld dat in onze gemeente betaald wordt en waarschijnlijk nog zal moeten worden na de fusie.

Incidenteel levert dit soort zaken ons minstens 35 tot 50 miljoen op.  Neem daar een rekenrente van 4% van en u weet waar wij bepaalde zaken van gaan betalen.

Is dan alles negatief in de begroting? Nee natuurlijk niet, ook wij snappen dat er bezuinigd moet worden maar wij maken gewoon andere keuzes. Een Julianabrug mag van ons bijvoorbeeld veel geld kostenwant dat is een van de belangrijkste bruggen binnen onze gemeente. Ook deze week blijkt weer hoe kwetsbaar Alphen is als het om bruggen gaat.

En we vinden het positief dat het minimabeleid buiten schot blijft. Maar het is voor ons niet uit te leggen als bezuinigingen bij elkaar gesprokkeld moeten worden terwijl de megalomane projecten buiten beschouwing blijven.

Bezuinigingen op simpele zaken als het beluchten van trapvelden , het steken van graskanten, geen bloemenbakken of kerstbomen meer in het centrum en geen bladkorven meer (die overigens heel veel gebruik worden) zijn eigenlijk lachwekkend als je kijkt naar de  projecten die wel doorgaan.  Kortzichtig is het om in bepaalde wijken speeltoestellen te vervangen alleen als het nodig is want de kinderen in een wijk worden ouder, gaan zich vervelen omdat de speelvoorzieningen niet meer aansluiten op hun leeftijd en de problemen dienen zich aan. De voorstellen om realistischer te ramen zijn onbegrijpelijk.

Dat moet toch gewoon normaal zijn. En ach, de inspraak van bewoners levert nu ook al weinig op, dus terecht een bezuiniging. Maar ja, als draagvlak voor plannen ontbreekt,  komen er procedures en die kosten weer tijd en geld. Daar gaat het gemeentelijke speerpunt van burgerparticipatie.

Wij vinden het onbegrijpelijk om te bezuinigen op inhuur ten behoeve van de brandveiligheid. Dat zijn echt verkeerde bezuinigingen.

En voorzitter zo zou ik nog zoveel posten kunnen noemen.  Posten die juist voor de inwoners of de instellingen zo belangrijk zijn.

Dat brengt ons verder op de wijze waarop de financiering rond komt. Weer wordt een beroep gedaan op de NUON-reserve. Een reserve die daarvoor nooit bedoeld is geweest.  We zouden er zuinig op zijn en de reserve zou ten goede komen aan duurzame zaken voor de burgers. Dat houdt niet het sluitend maken van een begroting met grote projecten die de bevolking in meerderheid niet wil en Alphen wordt op deze manier natuurlijk wel steeds armer en wie zegt ons dat het na 2016 wel goed gaan. Onze spaarpot is dan wel bijna leeg.

Wij zullen een aantal amendementen indienen om sommige bezuinigingen terug te draaien. We zouden er tientallen kunnen indienen maar dat hebben we maar achterwege gelaten. Bij de voorjaarsnota hebben wij al aangegeven andere keuzes te maken. Daarnaast zullen wij een motie indienen over de openheid van salarissen van de semipublieke bestuurders binnen onze gemeente.

Deze instellingen krijgen o.a. subsidie van de gemeente en wij vinden het belangrijk te weten wat deze bestuurders verdienen omdat het toch voor een groot gedeelte om publieke middelen gaat. Daarna willen wij kijken wat voor consequenties daaruit eventueel getrokken moeten worden.

Op de programma’s 3.5 en 3.12 kan bij elkaar € 100.000,00 bezuinigd worden door zaken in eigen beheer te doen of realistischer te ramen. Wij vragen ons af waarom dat de afgelopen jaren dan niet is gebeurd en wie er zat te slapen.

Wij kijken met argusogennaar de ontwikkelingen rond de regio taxi omdat het college wil komen tot een meer geïntegreerd vervoersbeleid.  (OV, leerlingenvervoer, WMO- AWBZ).  Het mag nooit ten koste gaan van de mensen die slecht ter been zijn en helemaal afhankelijk van dit vervoer en deze opmerkingen geven ons geen goed gevoel.Wij zijn het oneens met de nieuwbouw aan de Kop Sterrenlaan.  Wij vinden dat overbodig, temeer daar er andere locaties moeten sluiten. In feite is het accommodatiebeleid mislukt want de bezettingsgraad is nergens gestegen, de onrust onder de vrijwilligers is toegenomen en  steeds meer activiteiten dreigen te verdwijnen terwijl verder sluiting van Westerhove en De Wielewaal dreigt en Westerhaven gesloten wordt. De laatste drie hebben wel de meeste bezoekers. Onaangenaam verrast zijn we verder over de opmerkingen rond Kaju Putih.  Daar zou nu net wel een nieuw gebouw komen, maar dat lijkt niet door te gaan. Daar werd overigens in de commissie anders over gedacht Wat gebeurt er met Elckerlyc. Staat ook nog steeds leeg. De buurt zou betrokken worden bij een nieuwe invulling maar het blijft erg stil.

De opmerking over de Olympiaweg en de Concertweg lijken behoorlijk achterhaald alhoewel ik van harte hoop dat er aan de Concertweg weer een Poppodium komt. 

We zijn zeer kritisch tegenover de regionalisering van Participe. Het zou geld op kunnen leveren maar wat betekent dat precies.  Er gaat veel geld rond in Participe en wij zijn van mening dat er zeer kritisch gekeken moet worden naar wat we er nu werkelijk voor krijgen.  Veel glossy folders en een website met veel zaken maar als je ziet dat de meeste bezoekers komen in de drie wijkcentra die dicht gaan en dat het onderhoud naar Sportspectrum moet.  Het geld maar weer gewoon naar de verenigingen en organisaties zelf en Participe wat meer buiten de deur houden. Zie o.a. Max. Wij willen niet bezuinigen op zaken als jeugdprijzen, ondersteuning VVE etc. Wij zullen daarover dan ook amendementen indienen.

Vanavond stellen wij ook een cultuurvisie vast waarbij o.a. geld naar Castellum gaat. Wij zullen die Cultuurvisie vanavond niet steunen omdat er te weinig aandacht is voor alle andere activiteiten binnen onze gemeente. Er zijn veel verenigingen, clubs, instellingen bezig met Cultuur en die dreigen achter het net te vissen.  De Cultuurnota is geschreven voor het Cultuurgebouw. Wel een streekarchief  maar bezuinigen op monumentenbeleid.  De Instellingen worden nu afgescheept met een bedrag dat ze onderling mogen verdelen. Dat is financiële visie maar geen culturele visie.  Cultuur moet terug te vinden zijn in de hele gemeente en niet alleen in het Cultuurhuis.  Daarom ook maar een amendement over Sta-Art, die zelf overigens hebben aangegeven best te willen bezuinigen maar daar de tijd voor nodig hebben.  

Bezuinigen op sportsubsidies vinden wij ook niet verstandig. Sporten is goed voor de ontwikkeling van jong en oud en dat moet gestimuleerd worden.

Wij dienen weer een motie in om schoolzwemmen in Alphen aan den Rijn terug te brengen. Wij blijven dat een zeer belangrijk item vinden en het kan ook nog eens een versterking van het zwembad zijn. Hoe meer mensen enthousiast over zwemmen zijn, hoe meer mensen er naar het zwembad komen.  Goed voor de exploitatie.We maken ons veel zorgen over de brief van het Scala College over de Arena en de daarmee verbandhoudende financiën. Wanneer praten wij daarover in de raad? Als het om Sport gaat, steunen we verder graag de motie van Nieuw Elan.

Wij pleiten voor een totaalaanpak als het gaat om werk. Zowel voor ouderen als voor jongeren is er te weinig werk. Het gaat niet alleen om laaggeschoold  werk maar ook voor hogergeschoolden.

Alphen zal meer moeten doen aan economie en werk. Schrikbarend is het aantal winkels en kantoorruimte wat leeg staat.  Wij zien helaas geen krachtige aanpak van dit probleem. Natuurlijk weten we dat het economisch niet goed gaat, maar dat zou juist reden temeer moeten zijn om extra inspanningen op dit onderdeel te plegen.  Dus alles wat Alphense bedrijven kunnen doen, ook door Alphense bedrijven laten doen!

Wij hebben  bij onze amendementen geen dekking aangegeven omdat duidelijk is waar wij ons geld vandaan willen halen.  Met ons valt niet eerder te praten over welke bezuiniging dan ook voordat naar alle projecten en de eigen organisatie wordt gekeken. De voorliggende begroting is zeker niet de onze omdat wij gewoon  op een aantal belangrijke onderdelen andere keuzes maken.

Wij kiezen voor mensen en niet stenen.

Fotograaf: Josh Walet
Ank de Groot.'
Ank de Groot

Rijn Gouwe Lokaal.'
Rijn Gouwe Lokaal

Politieke partij