Politiek - Nieuw Elan

« Vorige - Volgende »

Nieuw Elan tegen verdere belasting- en tariefsverhogingen

24 november 2012 - 14:27  •  Gerard van As  •  reacties

Nieuw Elan tegen verdere belasting- en tariefsverhogingen

Alphen aan den Rijn -

Fractielid Gerard van As vond, dat in deze tijd van crisis, waar de Alphense burgers toch al woorden opgezadeld met allerlei lastenverhogingen van de rijksoverheid. Zij niet nog eens de dupe mogen worden van het slechte financiële beleid van dit College, door de toenemende tekorten op de grondexploitaties, ook nog eens op hen af te wentelen, in plaats van op de gemeentelijke uitgaven echt te bezuinigen.

"Het is maar al te gemakkelijk om, als je tekort komt, de inkomsten te verhogen, terwijl het mes, eerst in eigen vlees zou moeten", aldus Gerard van As.

Toelichting
Tijdens de behandeling en vaststelling van de Programmabegroting 2013-2016, waar de Fractie van Nieuw Elan eveneens tegen heeft gestemd, is er een amendement ‘Versnellen bezuinigingen’ aangenomen. Hierin is onder andere opgenomen de extra verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) met effectief ca. 2,4%. In totaal verhoogt de OZB daarmee ca. 5% per 2013.

Het besluitformulier Belastingverordeningen en tarieven 2013 is conform besloten op 16 oktober 2012 in het College van B&W. Voor 2013 stijgen de totale woonlasten met 0,69% voor de gemiddelde inwoner.

Het tarief voor de onroerende-zaakbelastingen woningen zal voor 2013 stijgen met circa 8,5%, hetgeen door dalende woz-waarden met circa 3,5% gedeeltelijk wordt gecompenseerd.

 

Fotograaf: Josh Walet
Nieuw Elan.'
Nieuw Elan

Politieke partij