Politiek - RijnGouweLokaal

« Vorige - Volgende »

Vragen over vissterfte

14 februari 2013 - 22:52  •  Ank de Groot  •  reacties

Vragen over vissterfte

Alphen aan den Rijn -

Alphen aan den Rijn, 13 februari 2013

Het college van B en W

Geacht College,

In AD Groene Hart van maandag jl. las ik een ingezonden brief over kanjers van vissen (snoeken en karpers) in de Zegerplas die slachtoffer zouden zijn van het uitbaggeren van deze plas. Inmiddels heb ik begrepen dat o.a. vrijwilligers van de Hengelsportvereniging deze dode vissen opgeruimd hebben.

Onze fractie zou graag nadere informatie over deze gang van zaken willen hebben. Wellicht dat het Hoogheemraadschap opdracht heeft gegeven tot deze werkzaamheden maar de gemeente is – zo heb ik begrepen – eerste aanspreekpunt als het om het water gaat.

1. Kunt u aangeven of u op de hoogte bent van deze dode vissen?

2. Kunt u aangeven of u terzake actie heeft ondernomen?

3. Kunt u aangeven of de baggerwerkzaamheden in overleg met de Hengelsportvereniging zijn gebeurd of dat andere deskundigen zijn geraadpleegd? Uit informatie blijkt namelijk dat de huidige periode niet de meest ideale periode is voor vissen om een plas uit te baggeren.

4. Kunt u aangeven of u bereid bent om terzake een nader onderzoek in te stellen zodat dit soort problemen in de toekomst vermeden kunnen worden.

5. Bent u bereid om samen met de Hengelsportvereniging nieuwe vissen “uit te zetten” en de eventueel daaraan verbonden kosten te dragen?

Wij hopen dat een en ander opgehelderd kan worden want we zijn het met de briefschrijver in het AD eens dat dit intens treurig is voor deze mooie vissen en dat dit wellicht voorkomen had kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Fotograaf: Josh Walet
Rijn Gouwe Lokaal.'
Rijn Gouwe Lokaal

Politieke partij