Politiek - SP

« Vorige - Volgende »

Een karwats is geen overbodige luxe

16 februari 2013 - 21:15  •  Jo Schriek  •  reacties

Een karwats is geen overbodige luxe

Alphen aan den Rijn -

 

"Het uitdelen van een karwats aan mensen die in de toekomst een uitkering hier komen aanvragen is geen overbodige luxe."

 Voorzitter,

Het beleidskader Programma Rijnstreek werkt vanavond. Een kader waar ik me als SP grote zorgen over maak.Een kader die het terugvallen in de maatschappij onvoldoende opvangt en de sfeer opwerpt van verwijt en het willen straffen.Een abject iets.

Immers als ik het kader lees, dan wordt het gebruik maken van bijstand gelijkgesteld aan pseudo crimineel gedrag. Als ik de strekking moet beoordelen.Om mensen die onverhoopt in de bijstand terecht komen te straffen, laten we ze dat verplicht maatschappelijk terugbetalen. Daar waar een vrijwillige aanwakkering beter op zijn plaats zou zijn geweest. Mensen zullen verplicht gaan worden om die zaken die slecht neo liberaal zijn geregeld, zoals marktwerking in de zorg, maatschappelijk verplicht op te vangen. We knijpen de kraan dicht in de WMO en vangen dat op door mensen verplicht te laten schoonmaken bij mensen die dat hard nodig hebben. 

Maar dit is slechts 1 aspect. Als kijk naar hoe we de plannen voor de WW beperking willen opvangen, dan maak ik me echt grote zorgen. De realiteitszin ontbreekt volledig. Er zullen de komende tijd meer mensen en dus gezinnen in de bijstand terecht komen. Er zullen dus ook meer mensen in de schuldhulp terecht komen, mede doordat er een periode van 4 weken wordt ingelast, voordat de uitkering start. Het is alle hens aan dek.

Daarnaast heb ik sterk de indruk, en dat wordt net bevestigd door de inspreken van de WMO adviesraad, dat er summier is overlegd met de cliëntenraden en hun input totaal achterwege is gebleven Waarom. 
Het is dus een wethoudersstuk. Rechts opgelegd en door gewillige ambtenaren uitgewerkt.
Kan de wethouder dit nou eens uitleggen.

Wat moeten we met abstracte termen als ‘werken moeten lonen, boven het krijgen van een uitkering en we willen een stapeling van uitkeringen binnen een gezin voorkomen omdat de buren wel werken”
Alsof mensen het leuk vinden om in een uitkeringssituatie terecht te komen.
Is dat nu werkelijk het beeld dat bij u leeft? Mensen met een uitkering zijn profiteurs en het krijgen van een uitkering is het ultieme doel? Ongelooflijk wat een vertrouwen in mensen. En natuurlijk gewoon je bek dichthouden als collega wethouders vervroegd opstappen met behoudt van wachtgeld of het ABP besodemieteren.

Voorzitter, ik maak me dus grote zorgen. Zorgen om het stigma wat wordt opgeworpen Zorgen om de grote aantallen die zich zullen aandienen vanwege de gewijzigde WW regels.Zorgen om de controle politie die u wilt gaan instellen. Uitkeringsgerechtigde zijn op voorhand fout, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Met al het persoonlijke leed wat dit tot gevolg zal hebben en dat bij sommigen nu al het geval is.
Zorgen om mensen die instromen met een beperking.

En dan hebben we ook nog een wethouder die pleit voor het afschaffen van het functieloon. Een wethouder die vorig jaar op het malieveld een hele andere sociale indruk bij de mensen achterliet, dan ze nu laat zien. Zorgen om de solidariteit die allom in de maatschappij op zijn retour is. De ikke ikke en de rest kan stikken samenleving ten top. En dit college en deze ambtenaren die daar vrolijk aan meedoen met dit voorstel.


Voorzitter het uitdelen van een karwats aan mensen die in de toekomst een uitkering hier komen aanvragen is geen overbodige luxe. 

Fotograaf: Josh Walet
Tags: jo schriek, sp, wmo
Jo Schriek.'
Jo Schriek

Jo Schriek, geboren 16 April 1967. Vooral bekend als raadslid voor de SP.

SP.'
SP

Politieke partij