Politiek - RijnGouweLokaal

« Vorige - Volgende »

Bospark

28 februari 2013 - 13:36  •  Ank de Groot  •  reacties

Bospark

Alphen aan den Rijn -

Maar of het een echt stadspark gaat worden, betwijfel ik. Er zijn tegenwoordig veel meer mogelijkheden om te ontspannen en het Bospark ligt net iets te ver uit de loop. Dat geeft niets. De huidige functie met hier en daar wat verbeteringen is prima maar meer moeten we er vooralsnog niet van verwachten. Dat zal ook een kwestie van geld zijn want aan het opknappen hangt zeker een financieel plaatje. Natuurlijk hoop ik op wat mooie culturele activiteiten, die nog een extra stimulans kunnen zijn voor een bezoek aan het Bospark. Die culturele activiteiten moeten dan plaatsvinden in en rond de weer op te bouwen muziektent, die destijds prominent aanwezig was.

Waar ik wel moeite mee heb, zijn bepaalde argumenten die bij deze ontwikkeling gebruikt worden. Daar speelt ook de verkeerssituatie langs de Prins Bernhardlaan een rol bij. Overal staat te lezen dat het Bospark en het Burg. Visserpark altijd één geheel zijn geweest maar dat is toch echt geschiedvervalsing. Ik ben eens in de oude boeken gedoken. Het Bospark is midden in de crisisjaren aangelegd. Het raadsbesluit daarvoor werd op 22 mei 1935 genomen. Omdat een aantal andere projecten binnen Alphen was beëindigd en men vreesde voor werkloosheid, werd besloten tot de aanleg van het Bospark. Daar had het Burg. Visserpark, toen overigens Lemzonlaan, helemaal niets mee te maken. Het gemeentehuis was er toen ook nog niet en het Bospark was veel kleiner dan nu.

Pas in de jaren 50 werd het Bospark verder uitgebreid. De Prins Bernhardlaan, voorheen geheten Buitenweg, is al in 1954 aangewezen als doorgaande route omdat de Beatrixlaan daar niet geschikt voor was. Dus alle argumenten die ervan uitgaan dat het weer één geheel moet worden omdat het vroeger ook zo was, zijn onjuist. Logisch, want ook het politiebureau zat aan de achterkant van het gemeentehuis en het was toch gemakkelijk dat ze zo de Bernhardlaan op konden rijden. Wij zijn van mening dat de Prins Bernhardlaan een doorgaande route moet blijven. Natuurlijk moet er een goede oversteekplaats zijn maar daar kan het was ons betreft bij blijven. De Prins Bernhardlaan is een belangrijke route richting centrum, Kerk en Zanen en het station.

We moeten uitkijken dat we het centrum niet onbereikbaar maken. Denk daarbij ook aan de afsluiting van de Oudshoornseweg die veel ellende te weeg brengt. Laten we niet dezelfde fout maken bij de nog veel belangrijkere Prins Bernhardlaan.

Fotograaf: Josh Walet
Rijn Gouwe Lokaal.'
Rijn Gouwe Lokaal

Politieke partij