Politiek - SP

« Vorige - Volgende »

Golfclub en gemeente leven contract niet na

18 maart 2013 - 15:07  •  Jo Schriek  •  reacties

Golfclub en gemeente leven contract niet na

Alphen aan den Rijn -

In deze overeenkomst staat vermeld dat:
1. de stichting jaarlijks voor 1 juni een door de accountant goedgekeurde jaarrekening dient te overleggen, van het voorgaande boekjaar.
2. eventuele winsten die door de golfclub worden gerealiseerd, terug dienen te vloeien in de gemeente kas.
3. Indien men dit niet doet, de winsten onverwijld aan de gemeente dienen te worden overgemaakt.

Het contract is stilzwijgend in 2011 verlengd voor een periode van 10 jaar.

De Golfclub heeft tot en met de dag van vandaag niet aan deze verplichting voldaan. Hierdoor is onze gemeente wellicht vele honderdduizenden euro’s misgelopen, die gebruikt hadden moeten worden ter dekking van het onderhoud van het gebied. Deze omissie is door zowel Wethouder Lyczak als burgemeester Eenhoorn, bevestigd. Burgemeester en wethouders geven op 7 januari 2013 (kenmerk 2013/1156) aan dat: Ter sprake is ook de beheerovereenkomst gekomen die de gemeente in 1986 met de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot heeft gesloten. Met name de afspraken die vermeld staan in “IV Exploitatie” van deze overeenkomst zijn nog eens bevestigd. De stichting zal met ingang van 2013 haar begroting en jaarrekening overeenkomstig de bepalingen naar de gemeente opsturen. Hierin wordt dus niet gesproken over terugwerkende kracht. Een zeer kwalijke gang van zaken.

De winst van de golfclub was in het boekjaar 2007 111.000 euro en in het jaar 2011 is 71.000 euro aan het eigen vermogen toegevoegd.

De kosten die gemaakt zijn voor het onderhoud van het gebied, zijn vanaf het jaar 2000 ongeveer 2,2 miljoen euro geweest. Over de periode daarvoor zullen wij in een motie die ingediend wordt tijdens de raad van 28 maart 2013, nadere opheldering vragen.

Fractie voorzitter Jo Schriek: “De SP fractie is boos over de wijze van handelen van zowel Burgemeester en wethouders in de afgelopen ruim 25 jaar, als de Golfclub zelf. En dan drukken wij ons nog mild uit. In de afgelopen jaren zijn vele stichtingen gehouden aan hun subsidie relatie met de gemeente, wat soms een faillissement tot gevolg heeft gehad. Deze wijze van met 2 maten meten is ongehoord en ronduit asociaal te noemen. Dit dient dan ook consequenties te hebben voor de verantwoordelijke bestuurders. Er dient een onderzoek te komen naar de jaarrekeningen van de Golfclub en de bestuurders moeten aansprakelijk gesteld te worden. “

Fotograaf: Josh Walet
SP.'
SP

Politieke partij