Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Amulet/talisman

Pelgrimsampul in de vorm van een vis (rietvoorn)
Plek van de vondst