Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Armband/armring

IJzeren draad, rondgebogen. Mogelijk armband
Plek van de vondst