Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Armband/armring

Deel van een bronzen armband met verdikt uiteinde. Opgerold
Plek van de vondst