Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

As

As Julisch-Claudisch, klop keerzijde, 27 voor Chr. - 68 na Chr.
Plek van de vondst