Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beeld

Deel van een loden beeldje, onderkant. Voorstelling voorzijde een knielend persoon, achterzijde vierkantjes met diagonale strepen
Plek van de vondst