Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beeld

Pijpaarden jongenskopje
Plek van de vondst