Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beeld

Fragment van een pijpaarden beeldje. Onduidelijk wat het voorstelt.
Plek van de vondst