Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beeld/vrijstaande Sculptuur

Fragment van stenen beeldje: hand die een schaal vasthoudt. Van de hand zijn de duim en de wijsvinger bewaard gebleven, van de schaal de helft.
Plek van de vondst