Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beker

Bekertje met oor. Misschien een inhoudsmaatje? De binnenbodem bevat concentrische cirkels.
Plek van de vondst