Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beker

Fragment rand bronzen bakje of bekertje. Romeins ?
Plek van de vondst