Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Bel

Fragment van een bronzen bel
Plek van de vondst