Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Bronzen beslag, rond en geprofileerd met gat in het midden
Plek van de vondst