Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Fragment bronzen beslag met ronde kop
Plek van de vondst