Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Fragment bronzen beslag of bronsslak ?
Plek van de vondst