Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Fragment bronsblik met kruisvormige bewerking
Plek van de vondst