Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Plaatje van bronsblik met ingeslagen versiering en 6 doorboringen of spijkergaatjes
Plek van de vondst