Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

2 Bronzen beslagplaatjes, beide in het midden doorboord
Plek van de vondst